Protozoalardan omurgasız metozoalara geçiş nasıl olmuştur?

Tarih: 16.05.2020 - 13:16 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 Yeryüzünde ilk canlıların günümüzden takriben 1.5 milyar yıl önce Antekambriyen devrinde görüldüğü ileri sürülür. Bunlar Protozoalardan tek hücreli suyosunlarıdır.  Bu canlı grubu ilk yeryüzünde göründüğü şekil ve yapısı itibariyle aynen günümüzde de mevcuttur. Bu Antekambriyen devrinden sonra gelen Kambriyan devrinde canlılar, öyle evrimcilerin iddia ettiği gibi, tek hücreliden çok hücreliye doğru tedrici bir geçiş göstermemektedir. Bu devirde görülen çok hücreli canlıların hem kendi aralarında benzerlik yoktur ve hem de kendilerinden önceki canlılarla bir benzerlik göstermezler.

Çok hücreli canlıların birdenbire ortaya çıkışı, “Kambriyan patlaması” olarak adlandırılır. Bu canlıların başında; süngerler, mercanlar, Trilobitler, Brac­hiopodlar, Molluskalar, Echinoidler ve Arthropodlar gibi ileri derecede kompleks yapıya sahip omurgasızlar gelir (Cloud, P. Pseudofosils, A Plea For Caution. Ge­ology. November. 1973, p. 123.).

An­tekambriyen’deki tek hücreli mik­roorganizmalarla Kam­briyen’deki bu ileri derecede kompleks yapıya sahip omur­gasızlar arasında bir ilgi ve bağın olmadığına Guttman 1999 yılında neşrettiği biyoloji kitabında yer verir.(Guttman, B. S. Biology. Boston: WCB/ McGraw-Hill, s.718,  1999.).

 Diğer taraftan Axelrod, George ve Kay gibi araştırıcılar, Kam­briyen omurgasızlarının, geçit formu olmadan Ante­kam­b­riyen sonunda birdenbire yeryüzünde göründüklerini belirtirler (Axelrod, D. Early Cambrian Marine Fauna. Sci­ence. 1959, Vol. 128. p.7.).

Richard Monestarsky de yeryüzünde kompleks hayatın aniden ortaya çıktığını belirtir ve şöyle der:

“Günümüzdeki kompleks hayvan formları aniden ortaya çıkmışlardır. Bu gelişleri Kambriyen devrinin başına rastlar. Denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yaratıklarla dolması bu devirde başlamıştır.” (Monestarsky, R. Mysteries of the Orient. Discover, Nisan, 1993, s. 40.).

  Evrimci İngiliz zoologlarından Richard Dawkins de komp­leks canlıların birden ortaya çıktığına şöyle işaret eder:

  “Kambriyen tabakalarındaki omurgasız grupları, sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan orada meydana gelmiş gibidirler. Tabii ki bu ani ortaya çıkış, yaratılışçıları memnun etmektedir.” (Dawkins, R.The Blind Watchmaker. London, W.W. Norton, 1986, s. 229.). 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun