Peygamberlerden başkası için de "aleyhisselam" denilebilir mi?

Tarih: 24.09.2012 - 09:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Buhari'de Ehli-Beytden birinin adı geçtiğinde "aleyhisselam" yazıldığı söyleniyor; doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Prensip olarak "Aleyhissalâtü Vesselâm / Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun" ifadesi Hz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm)’e özel olarak kullanılmıştır. "Aleyhisselam / Allah’ın selâmı onun üzerine olsun" duası ise, bütün peygamberler için denildiği gibi Cebrail, Azrail gibi büyük melekler için de denilir.

- Diğer taraftan dua niyetiyle peygamberlerden ve meleklerden başkası için de "Allah'ın selamı onun üzerine olsun" demenin bir sakıncası olmaz. Çünkü bu ifade sadece peygamberlere özel değildir.

Nitekim soruda da işaret edildiği gibi, İslam alimleri, Hz. Fatıma ve Ehl-i beytin meşhur imamları için “Aleyhisselam” tabirini kullanmışlardır:

- İmam Buharî Sahih'inde, Hz. Fatıma ismini kullandığı çoğu yerde (yaklaşık otuz defa) “Aleyhasselam” ifadesini bir prensip olarak kullanmıştır. Bu tabiri Hz. Fatıma’nın kızkardeşi “Ümmü Gülsûm” için de kullanmıştır. Keza bu tabiri, Hz. Meryem ile Hz. İbrahim’in hanımı Hz. Sare için de kullanmıştır.

- Ebu Davud da Hz. Fatıma için “Aleyhasselam” ifadesini kullanmıştır.

- İmam Ahmed b. Hanbel “Fedailu’s-Sahabe” adlı eserinde Hz. Fatıma için (2/758) “Aleyhesselam” ifadesini kullandığı gibi, Hz. Ali (misal: 2/651), Hz. Hasan (misal: 2/780) ve Hz. Hüseyin (misal: 2/574) için de “Aleyhisselam” ifadesini kullanmıştır.

- Taberani de Hz. Ali için  “Aleyhisselam” ifadesini kullanmıştır (misal: el-Mucamu’s-Sağir,1/275). Keza Hz. Fatıma için de “Aleyhasselam” (el-Mucemu’l-Kebir, 3/58) ifadesini kullanmıştır.

- İmam Gazali de Hz. Fatıma için “Aleyhasselam” ifadesini kullanmıştır (İhya, 2/30, 46) Keza, Hz. Ali (İhya, 2/173), Hz. Hasan (İhya, 2/140) için de “Aleyhisselam” ifadesini kullanmıştır.

- Taberi de Hz. Ali, Hz. Hasan için “Aleyhisselam” ifadesini kullanmıştır (Tarihu’t-Taberi, 11/536, 539, 544).

Bu misallerle çok değişik sahadaki ilim adamlarının Ehl-i Beyt için “Aleyhisselam” ifadesini kullandıklarını göstermek istedik.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun