Hz. Mehdi için aleyhisselam duası edilebilir mi?

Tarih: 05.12.2016 - 01:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Mehdi ‘ye aleyhisselam denilir mi?
- Mehdi isminden sonra (as) kullanmamız gerekir mi?
- Bu dua ifadesi sadece peygamberlere mi özeldir, yoksa başka kimselere de denilebilir mi?
- Konu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama, salatü selam getirilirken onun aline, yani mübarek nesline de salat ve selam getirilir.

Hatta namazın son oturuşunda sünnet olan Salli ve Barik dualarını okurken, bütün ümmet Peygamberimiz (asm)'den sonra “ve ala alihi” diyerek, Onun aline yani nesline de salat ederler.

Diğer taraftan, “aleyhisselâm” ifadesi, “Allah’ın selâmı onun üzerine olsun.” manasında bir duadır. Gramerde üçüncü tekil şahsa selâm vermek manasına gelir. Bu duanın muhatap sigası “esselamü aleyküm”dür ve müminler bu ifade ile selâmlaşırlar. 

Bu açıdan, aslında bir mümine gıyabında “aleyhisselam / Allah’ın selamı onun üzerine olsun” demek, yüzüne karşı “aleykümüsselam” demek gibidir. Yani yüzüne karşı “selâm sizin üzerinize olsun” dediğimiz bir mümin için, gıyabında “selam onun üzerine olsun” denirse lügat olarak anlam tamamdır.

Ancak,İslami literatürde “aleyhisselam” ifadesi, daha çok peygamberler, dört büyük melek olan Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mikail ile Peygamberimizin Ehl-i beyti için de kullanılmıştır.

Mesela:

- Buhari, Ebu Davud ve Ahmed bin Hanbel gibi muhaddisler, Hz. Fatıma’nın isminin geçtiği yerlerde, yine İmam Buhari, Ümmü Gülsüm’ün adının geçtiği bazı yerlerde “aleyhasselam” ifadesini kullanmışlardır.

- Buhari “aleyhasselâm” tabirini Hz. Meryem ve Hz. İbrahim’in eşi Hz. Sare için de kullanmıştır.

- Keza Ahmed bin Hanbel “Fedailu’s-Sahabe” adlı eserinde Hz. Ali için, Hz. Hasan için ve Hz. Hüseyin için “aleyhisselam” ifadesini kullanırken; Taberânî Hz. Ali için “aleyhisselâm” (el-Mucamu’s-Sağir,1/275), Hz. Fatma için “aleyhasselâm” (el-Mucemu’l-Kebir, 3/58) ifadesini kullanmıştır.

- Yine, İmam Gazali Hz. Fatıma için aleyhasselam ifadesini (İhya, 2/30, 46), Hz. Ali ve Hz. Hasan için aleyhisselam (İhya, 1/140, 173) ifadesini kullanmıştır.

Demek ki, aleyhisselam duası, sadece peygamberlere özel bir dua değildir. Dört büyük melek yanında, özellikle Peygamber Efendimiz (asm)'in Ehl-i beyti için de yapılmaktadır.

Buna göre, Hz. Mehdi için de Ehl-i beyt imamı olması nedeniyle “aleyhisselam” duası edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun