Peygamberimizin zamanında, herhangi bir sahabenin içine cin girmiş midir?

Tarih: 23.11.2011 - 09:04 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Neden hocalar Müslümanları "insanların içine cin girebilir" diye korkutuyorlar?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sahabe devrinde de cin çarpması/sar’a hastalığının olduğunu dair  bilgiler vardır.

Ahmed b. Hanbel, Tirmizi ve Hakim’in Ubey b. Kab’den rivayet ettiklerine göre:

"Bedevî bir adam Hz. Peygamber gelip -beraberinde getirdiği- kardeşinin ağrılar çektiğinden şikayet etti. Hz. Peygamber, ağrılarının sebebini sorunca, cinlerin çarpmasından olduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz:

Bakara suresinin ilk beş ayetini, ihlas suresi ve diğer bazı ayetleri okudu, adam hemen iyileşti.” (Kenzu’l-Ummal, h. no: 3978).

Beyhakî ve İbn Asakir’in Ebu’l-Aliye’den rivayet ettiklerine göre, Halid b. Velid şunları söyledi:

“Ben, Hz. Peygambere gelip bir cinnin bana musallat olduğunu söyledim. Peygamberimiz de ona

'Bana dokunan iyi veya kötü  bütün cinlerin şerrinden, yeryüzündeki bütün canlıların şerrinden, yer/toprak altından çıkanların şerrinden, göğe çıkan ve oradan inenlerin şerrinden, -hayırla çıka gelenlerin dışında- yanıma gelen her şeyin şerrinden, Allah’ın tastamam kelimelerine sığınıyorum, ya Rahman!'

duasını oku dedi. Ben bunu okudum ve o hastalıktan kurtuldum.”(Kenzu’l-ummal, h. no:28543)

Ebû Leylâ (el-Ensârî) (ra) şöyle demiştir: Ben (bir kere) Peygamber’in (asm) yamnda oturuyordum. O esnada bir bedevi huzura gelerek, “Hasta bir erkek kardeşim var.” dedi. Peygamber (asm): “Kardeşinin hastalığı nedir?” diye sordu. Bedevi: “Kardeşimde bir nevî delilik/cin çarpması var.” dedi. Peygamber (asm) (bedeviye): Git de onu bana getir, buyurdu.

Bedevi de gidip onu getirdi ve Peygamber’in (asm) önünde oturttu. Ben, Peygamber’in (asm) ona şifâya kavuşması için Allah'a sığınarak şunları okuduğunu işittim:

Fatiha sûresi, Bakara suresinin 1, 2, 3, 4, 163, 255, 284, 285 ve 286. âyetleri; Âl-i îmrân sûresinin 18. Âyeti; A'râf sûresinin 54. Âyeti; Müminûn sûresinin 117. Âyeti; Cin süresinin 3. Âyeti; Sâffât sûresinin 1-10. âyetleri; Haşir sûresinin 22, 23 ve 24. âyetleri; İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri.

Peygamber (asm) bunları okuduktan sonra, bedevi şifâya kavuşarak, hiçbir rahatsızlığı kalmayarak ayağa kalktı.

Not: Zevâid isimli hadis kitabında şöyle denilmiştir: Bu hadisin senedinde Yahya bin Ebİ Hayye zayıftır. el-Hâkİm de bu hadisi el-Müstedrek'te Ebû Cenâb yoluyla rivayet ederek: Bu hadis, mahfuz ve sahihtir, demiştir. (bk. İbn Mace, Tıb, 45)

Bu hadîste geçen "Lemem" kelimesi, bir nevi delilik ve cin çarpması mânâlarına gelir. (Kamus, L M M md.) Bu hadîs hem Peygamber’in (asm) bir mucizesini ifâde eder hem de delilik, cin çarpması ve sara gibi bir hastalığa tutulan kimseye, hadiste anılan âyetleri okumak suretiyle Allah'a sığınarak şifâ dilemenin müstahablığına delâlet eder.

Son olarak şu rivayeti de aktarmak faydalı olacaktır:

Ebu Sâ'idi'l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor.

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm cinlerden ve insanın göz (değmes)inden (çeşitli dualar okuyarak) Allah'a sığınırdı. Muavvizeteyn (Nas ve Felak sureleri) nazil olunca bu iki sureyi esas aldı, diğerlerini terketti." Tirmizi, Tıbb 16; İbnu Mace, Tıbb 33)

Cinlerin insanlara tasallutu yaygın olarak bilinen hususlardandır. Ancak bunların tedavisini yapanların ne derece samimi olduklarını bilmeyiz. 

Bir de ortada çok şartlatanlar dolaşmakta ve kendilerine hoca adını takmatalar. Bunlar yüzünden hocaları itham etmek yanlıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun