FEDEK YAHUDİLERİYLE ANLAŞMA YAPILMASI

Peygamber Efendimiz Hayber'in fethinden sonra Muhayyısa bin Mesûd'u, İslâmiyete dâvet etmek üzere Medine'den iki konak mesafede bulunan Fedek köyünde oturan Yahudilere gönderdi. Fedek Yahudileri birkaç kere sâir Yahudilerle birleşerek Medine üzerine yürümeyi kararlaştırmış, ancak buna muvaffak olamamışlardı.

Fedek Yahudileri, Resûlullahın elçisi Muhayyısa'nın sulh teklifini önce kabul etmediler. Sonra Peygamber Efendimizin üzerlerine yürüyüp, Hayber Yahudilerinin uğradıkları âkibete uğrayacaklarından korkup bu görüşlerinden vazgeçtiler ve sulh teklif ettiler. Peygamberimiz (s.a.v.) onların bu teklifini kabul etti.

Yapılan anlaşmaya göre, kanları bağışlandı. Arazilerinin yarısı kendilerine bırakıldı. Diğer yarısı ise Peygamber Efendimize (a.s.m.) mahsus kılındı. Sâir Müslümanlar arasında bölüştürülmedi. Zira, Haşr Sûresinin altıncı âyeti ile "hiçbir askeri hareket yapılmadan, barış yoluyla fethedilen yerler" Peygamber Efendimize tahsis buyurulmuştur. Fedek'de de aynı durum vuku bulduğu için, alınan arazinin yarısı Peygamberimiz (s.a.v.)'e kaldı.1 Resûl-i Ekrem Efendimiz, bunun gelirini, kendi zâtı, Haşimoğullarının küçükleri ile onların yetimlerini evlendirmek için sarfederdi.2

Dipnotlar:

1. Sîre, 3:368.
2. Muhammed el-Huderî, Nuru'l-Yakîn, s. 195.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?