Peygamberimizin güzelliği Hz. Yusuf'ta olduğu gibi insanları şaşkına çevirmiş midir?

Tarih: 20.02.2013 - 10:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz (asm)'in güzelliği, hilmi, şecaati, merhameti vs. celâlî ve cemâlî hasletleri, her vakit azamlık derecesinde herkes tarafından müşahede edilir miydi? Meselâ, Hz. Yûsuf'un güzelliği zahîr görünür ama sadece onun için aşkını zirvede yaşayan Hz. Züleyha olmuş belki O, o derece fark etmişti.

- Sorum ise bu güzel hasletler Peygamberimiz (asm)'de azami derecede vardı, fakat çevresindekiler bu azamiliği imânın ışığıyla mı farkettiler, yoksa Hz. Yusuf kıssasında ellerini kesen kadınlar gibi Efendimizin çevresindeki halkın tamamı bu hali müşahede ediyorlar mıydı?

- Böyle olsa insanlar kendinden geçerdi ve imtihan sırrı kalkmaz mıydı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslim’in sahihinde yapılan rivayet göre, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

 "Miraç gecesinde Yusuf peygamberi gördüm, baktım ki, bütün insanlara verilen güzelliğin yarısı verilmiştir.”(bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 7/250)

Beyhakî de ise şu ifadeler vardır: 

"Yusuf’u gördüğüm zaman, baktım ki, Allah’ın yaratıklarının hepsinden daha güzel bir adam...”(a.g.y).

Bu rivayetlerin zahirine bakıldığında Hz. Yusuf (as)’un Peygamberimiz (asm)'den de daha güzel olduğu anlaşılabilir. Ancak Tirmizi’nin Hz. Enes’den rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

 “Allah’ın gönderdiği bütün peygamberler güzel yüzlü ve güzel sesli idi. Fakat sizin peygamberiniz hepsinden daha güzel yüzlü, daha güzel seslidir.”(a.g.y).

Bu hadisten ise Hz. Peygamber (asm)'in Hz. Yusuf (as)’tan da güzel olduğu anlaşılır. Alimler bu iki hadisin arasını şöyle bulmuşlar: Hadiste, “Hz. Yusuf’un Allah’ın yaratıklarının hepsinden daha güzel bir adam...” olması, Peygamberimiz(asm) dışındakiler için geçerlidir. Yani, Peygamberimiz bu ifadeyi kullanırken, kendisini hariç tutmuştur.(a.g.y).

Hz. Yusuf (as) bir köleydi ve Züleyha'nın ona olan sevgisini alaya alan kadınlar, Hz. Yusuf'un da diğer köleler gibi sureten çirkin sayılacak bir görünüşte olduğunu düşünmüşlerdir. Hz. Yusuf onların karşısına çıktıklarında, bir anlık şaşkınlıkla ellerini kesmişlerdir. Çünkü Hz. Yusuf'un güzelliği onların hayalindeki köle şablonundan çok farklıydı.

Hz. Peygamber (asm) sürekli insanların içinde olması ve köle olmaması hasebiyle, böyle bir şaşkınlığın yaşanmaması normaldir. O'nun güzelliğine ülfet etmişlerdir. Kaldıki Hz. Peygamberi ilk anda görüp iman eden kimseler de çoktur. En meşhurları Abdullah bin Selâmdır ki Hz. Peygamber'i görmek için gitmiş ve Efendimizin nûrlar saçan mübârek simasını görünce, "Şu simâda yalan yok! Şu yüzde hile olamaz." diye kendi kendine söylenmiş ve iman etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun