Suret güzelliği açısından Hz. Yusuf mu daha güzeldi Hz. Muhammed mi?

Tarih: 03.08.2006 - 13:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Yusuf (as) suret güzelliği açısından Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)'den daha mı güzeldi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz Hz. Muhammed insanların en güzeliydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hulûkuyla / ahlakıyla olduğu gibi hilkatiyle/yaratılışıyla da en mükemmel insandır. O'nun kemâlâtının bütününü bir başka insanda görmek mümkün olmadığından, fizyonomisinin mükemmelliği de peygamber olduğuna dair bir delil sayılmış ve diğer nübüvvet delilleriyle birlikte yazılmıştır.

Peygamberler içerisinde Yusuf (as) güzelliği ile ün yapmış ve onun bu yönü darbımesel olmuştur. Alemlerin kendi yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Fahr-i Kainat Efendimiz ise, yaratılmış olanların da,, yaratılacak olanların da eşsiz güzelidir.

Nitekim İmam Kurtubi'ye atfedilen bir rivayette bu gerçek şöyle anlatılmaktadır:

"Resul-i Ekrem Hazretlerinin hüsn-i cemali, tamamen zahir olmamıştır. Eğer vücudunun bütün güzellikleri olanca hakikati ile görünse, ashabı, ona bakmaya takat getiremezlerdi." (bk. Peygamberimizin Şemaili, Prof. Dr. Ali Yardım)

Mesela, Kâdî İyâz'ın "eş-Şifâ bi Ta'rîfî Hukûki'l-Mustafâ" adlı eserinde, Hz. Peygamber (asm)'in bütün vasıfları ve hâlleri bir araya toplanmış ve bunlar bir anlamda O'nun peygamberliğinin delillerinden kabûl edilmiştir. Aynı şekilde Beyhakî de "Delâilü'n-Nübüvve" adlı eserinde benzer yaklaşımı sergilemektedir.

Gerçi beden güzelliği, Hz. Peygamber (asm)'e has değildir. Meselâ, Yusuf (a.s.)'a güzellik verilmişti. Ashabdan Cerîr b. Abdillah'ın aynı yakışıklılığa sahip olduğu nakledilmektedir.

Hz. Peygamber (asm)'e gelince: O, bu hususta da Hz. Yusuf (a.s.) dahil, herkesin önünde idi ve bunun yanısıra ahlâk güzelliği ile de emsalsizdi. O'nun peygamberliğine delil olan, sadece bedenen değil, hem bedenen hem de ahlâken mükemmel olmasıdır. (bk. Hz. Peygamberin Şemaili, Prof. Dr. İbrahim Bayraktar)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

birefendi

Hazreti Aişe validemizin:
"Hazreti Yusufu görüp parmaklarını doğrayanlar, benim Efendimi görselerdi kimbilir ne yaparlardı." dediğini işitmiş idik. Allah bize de görmeyi nasib etsin. Amin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun