Hz. Yusuf’un kadına meyletmesi nasıl açıklanabilir?

Tarih: 23.01.2019 - 15:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran'da Hz. Yusuf'un Züleyha isimli kadına meylettiği haber veriliyor. Bu doğru mu, doğruysa nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

"Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi. Kapı­lan iyice kapattı ve 'Haydi gel!' dedi. O da 'Hâşâ, Allah'a sığınırım! Zira o benim velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah ol­maz!' dedi."

"Doğrusu, hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı.” (Yusuf, 12/23, 24)

Hz. Yusuf aleyhisselamın kadına meyletmesi, insanın fıtratında var olan tabii bir duygunun -iradesi dışında- harekete geçmesi anlamındadır.

Kur'an’ın bu ifadesi, bir yergi değil, övgü manasınadır. Çünkü, eğer Hz. Yusuf’un kadınlara karşı fıtrî bir meyli olmasaydı, ondan uzak kalmanın övülecek bir yanı olmazdı.

Önemli olan, istem dışı meydana gelen bu meyli, kendi ihtiyariyle, özgür iradesiyle frenlemektir.

Hz. Yusuf'un köle olarak bulunduğu evin hanımı Züleyha, ona aşık olmuş ve onunla birlikte olmak için planlarını hazırlamış. Eşinin evde bulunmadığı bir sırada bütün kapıları kilitlemiş ve "Haydi gel!" diyerek kendisini ona teslim etmeye hazır olduğunu bildirmiş. Ancak kadının aklını başından alan bu tutkusuna karşılık, Yusuf aleyhisselam, iradesine ve duygularına hakim olmuş, peygamber namzedine yakışır bir şekilde cevap vermiş ve Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapmayacağını bildirerek teklifi reddetmiştir. Kadın Yusuf’a meylettiği halde Hz. Yusuf, Allah'tan gelen bir ilham sayesinde kadına meyletmekten korunmuştur.

İşte Hz. Yusuf, gördüğü burhanla en doğru yolu izlemiştir. Bu burhan ise, Allah’tan gelen ve bu filin çirkinliğini gösteren bir ilhamdır.

Demek ki, Hz. Yusuf’u koruyan, onun İlahi esma ve sıfata olan bilgisi ve Allah’ın ilmine, kudretine ve onun her an Semi’ ve Basir olduğuna dair yakiniydi.

Rahim olan Allah, insanları kadın ve erkek olarak yaratmıştır ve erkekte kadına, kadında erkeğe yönelik bir meyil ve arzu bırakmıştır.

Celal ve cemal aynasından bakıldığında, cemalî yönü ağır basan kadının celale de muhatap olarak kemale ermesi; celalî yönü ağır basan erkeğin ise cemale de muhatap olarak kemal bulması gibi çok hikmetler taşıyan bu meyil bir imtihan vesilesidir. Böylece Allah, kadınları erkekler için, erkekleri kadınlar için bir imtihan konusu kılmaktadır.

İşte, Yusuf aleyhisselam Mısır azizinin karısı için bir imtihan konusu olduğu gibi, azizin karısı da Yusuf aleyhisselam için bir imtihan konusu olmuştur. Ne var ki, azizin karısı bu imtihanı geçememiş; Hz. Yusuf ise, imtihanı geçmesiyle, insanın cinsellik yönündeki meyil ve arzularını dizginleme imkanının nebevî bir örneğini sunmuştur.

İmtihana konu olan ve birçok kaynakta Züleyha olarak geçen kadın yaşlı veya çirkin biri olsaydı, Yusuf’un imtihanı herhalde bu kadar zor olmazdı. Aynı şekilde, böylesine yol gösterici bir örnek niteliği de kazanmazdı.

Diğer taraftan Hz. Yusuf erkeklik duygularından mahrum biri yahut bu duyguları körelmiş veya törpülenmiş bir ihtiyar olsaydı, imtihanı ne bu kadar zor, ne de bu derece yol gösterici olurdu.

Oysa, ayette de işaret edildiği üzere, Hz. Yusuf fıtraten bir erkeğin taşıdığı tüm duyguları taşıyor olduğu halde bu zoru başarmıştır.

Bu halin Kur'an-ı Hakim’de tüm zamanlar için bir örnek davranış olarak zikredilmesinin bir sebebi de budur.

Bir erkeğin taşıdığı tüm duyguları üzerinde taşıyor olduğu, üstelik imtihan içinde imtihan denilebilecek kat kat sınanmalar beraberce dünyasına sökün ettiği halde, Yusuf aleyhisselam Kur'an-ı Hakim’de bildirildiği üzere Rabbinin burhanını görmesiyle kendini günahtan korumuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun