Hz. Muhammed mi daha yakışıklı idi Hz. Yusuf mu?

Tarih: 13.05.2022 - 14:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir yerde Hz. Yusuf'a güzelliğin yarısı verildi gibisinden bir hadis duydum, bu hadis sahih midir?
- Eğer sahihse Hz. Yusuf'a %50 verilse, Hz. Muhammed'e (sav) en fazla 49,9999....% verilmesi lazımdır. (Çünkü diğer insanlar da var)
- Bu mantıkla olaya bakıldığında Hz. Yusuf daha yakışıklı oluyor. Bu mantık ne kadar doğrudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslim’in sahihinde yapılan rivayet göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"Miraç gecesinde Yusuf peygamberi gördüm, baktım ki, bütün insanlara verilen güzelliğin yarısı verilmiştir.” (bk. Müslim, İman 259)

Beyhakî’de ise şu ifadeler vardır:

"Yusuf’u gördüğüm zaman, baktım ki, Allah’ın yaratıklarının hepsinden daha güzel bir adam… ِAyın -on dördüncü gecede- diğer yıldızlardan üstün olduğu gibi, o da hepsinden öyle üstündü.” (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 7/210)

Bu rivayetlerin zahirine bakıldığında Hz. Yusuf (as)’un Peygamberimiz (asm)'den de daha güzel olduğu anlaşılabilir.

Ancak Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın gönderdiği bütün peygamberler güzel yüzlü ve güzel sesli idi. Fakat sizin peygamberiniz hepsinden daha güzel yüzlü, daha güzel seslidir.” (Şemail, 1/183, h.no: 303; İbn Hacer, a.g.y)

Bu hadisten ise Hz. Peygamber (asm)'in Hz. Yusuf (as)’tan da güzel olduğu anlaşılır. Âlimler bu iki hadisin arasını şöyle bulmuşlar:

Hadiste, “Hz. Yusuf’un Allah’ın yaratıklarının hepsinden daha güzel bir adam...” olması, Peygamberimiz (asm) dışındakiler için geçerlidir. Yani, Peygamberimiz bu ifadeyi kullanırken, kendisini hariç tutmuştur. (İbn Hacer, a.g.y)

Keza, meşhur sahabi Hz. Bera b. Azib, Peygamberimiz (asm) hakkında şunları söylemiştir:

“Allah’ın Resulü hem yüzü hem de genel olarak yaratılış itibariyle insanların en güzeliydi...” (Müslim, Menakıb, 93, no: 2337)

Bütün rivayetleri ve açıklamaları dikkate aldığımızda, Hz. Yusuf aleyhisselama “bütün insanlara verilen güzelliğin yarısı” verilmiş ise, bütün insanlara verilen güzelliğin tamamının Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama verildiği söylenebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun