Peygamberimiz, Ümmü Şerik ile yaşlı diye mi evlenmedi?

Tarih: 21.08.2023 - 10:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed (s)'in Ümmü Şerik (r) ile evlenmeyi reddetmesinin asıl sebebi nedir?
- Bir kaynakta çok yaşlı olduğu için olduğunu gördüm ve sonra başka biriyle evlendi. Yani Hz. Peygamber onu yaşlı bularak nikahına almadığı zikredilmiştir (Zehebî, el-İṣâbe, VIII, 236)
- Bu otantik mi?
- Bu nasıl açıklanabilir?
- Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in Alemlere Rahmet olduğunu, dul kadınlara yardım etmeye ve onları korumaya odaklı olduğunu biliyoruz. Asıl sebep neydi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Öncelikle ifade edelim ki, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin evlendiği birçok annemiz yaşlıdır, bu nedenle Ümmü Şerik (r. anha) ile evlenmemesinin nedeni onun yaşlılığı olamaz.

- Ümmü Şerik'in ne zaman doğduğu bilinmiyor. O Devs kabilesinin Ezd kolundandır. Hayber fethi sonrası Medine’ye hicret etti. Kendine Peygamber (asm) Efendimize hibe etme meselesi; ilk kocası Ebü’l-Akr’ın ölümünden sonradır.

- Bir görüşe göre onun kendisini hibe etmesi ile ilgili Ahzab suresinin 50. ayeti nazil olmuştur. Bu ayetin bir bölümünde konuyla ilgili şöyle buyrulur:

“Bir mümin kadın nefsini nebi (Hz. Muhammed’e) hibe ederse, Peygamber onu (kendisine) nikâhlamak isterse nikâhlar. Diğer müminlere değil de yalnız sana mahsus olmak üzere (kendini hibe eden kadınları) sana helal kıldık..."

- Nikâh, bir akittir, iki tarafın rızasıyla olur. Kendini hibe eden kadın nikâha razıdır; fakat Resulullah ikinci taraf olarak nikâha razı ise; yani ayette geçtiği üzere "o kadını nikâhlamak isterse" nikâh gerçekleşecektir.

- Durum, hediye verenle hediye alanın hâline benzer. Hediye verilen onu almak istemezse, hediye verme gerçekleşmemiş olur.

- Araştırdığımız kadarıyla, Resulullah Efendimizin (asm) kadını hangi sebeple reddetti belli değildir. Sadece Zehebi bunu ihtiyarlık olarak açıklar. Kadının doğum tarihi bilinmediği için bu bilgiyi tahkik imkânı yoktur.

- Ayetin konuyla ilgili kısmı ancak tahyir ve istihlali açıklar. Yani Resulullah kendini hibe eden kadınla helal olan evlenme konusunda muhayyerdir; isterse evlenir, isterse evlenmez. O evlenmemeyi tercih ederek evlenmemiştir.

- Bunun en önemli bir hikmeti, Peygamber (asm) Efendimizin mehir vermeden bir kadınlar evlenmek istemediği olabilir. Çünkü Efendimiz evlendiği her kadına mutlaka mehir vermiştir.

Kaynaklar:

- Taberi, Kurtubi, Ebussuud, ilgili ayetin tefsiri
- Kemal Sandıkçı, Ümmü Şerik, md. DİA.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun