Peygamberimiz, sırtındaki kanı neden yıkatmıştır?

Tarih: 09.07.2018 - 00:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

Resulullah (s.a.v.) hacamat yaptırdıktan sonra sırtındaki kan lekesini yıkatma sebebi nedir? Hangi hadiste geçer?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Enes’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, “Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, hacamat yaptırmış, abdest almadan yalnızca hacamat yaptırdığı yeri yıkayarak namaz kılmıştır.” (Dârekutnî, Sünen, 127; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kebîr, I, 411; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, I, 224)

Nevevî’nin belirttiğine göre, hadis imamları bu hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir. (Nevevî, el-Mecmu’ şerhu’l-Mühezzeb, thk. Adil Ahmed vd. Beyrut: Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2002, II, 671, 674)

İslam hukukçuları, çıktığı yerde kalmayıp akan kanın necis bir madde olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. (Kâsânî, I, 217, 219; İbn Rüşd, 76, 78, 79, vd; Zuhaylî, I, 260; DİA Kan md.)

Bu nedenle namaz kılacak kişinin, bedende ve elbisede bulunan kanı yıkaması gerekir.

Ancak İslam hukukçuları, çıkan kanın abdesti bozucu bir durum olup olmadığı noktasında ihtilaf etmişlerdir.

Mealini verdiğimiz bu hadis, kanın abdesti bozmadığını söyleyen alimlerimizin gösterdikleri delillerden biridir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Mezheplere göre kanın abdesti bozup bozmaması konusunu ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun