Ağızdaki kanı yutmak abdesti ve namazı bozar mı?

Tarih: 22.11.2021 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Abdest alırken namaz kılarken bazen boğazımdan kan geliyor. Ben kanı ağzımda tutuyorum. Ama bazen secdeye gittiğimde yutkunmak zorunda kalıyorum, bu durum abdesti ve namazı bozar mı?
- Bu sorunu nasıl çözerim?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefîlere göre, bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/52)

Bulunduğu yerin dışına taşmayan ve akmayan bir kan da abdesti bozmaz. (V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 1/438)

Şafiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz. (Maverdi, el-Havi, 1/199-200)

Muasır fıkıh ansiklopedisinde verilen bilgiye göre, ön ve arka yolların dışında, yaralardan veya dişten çıkan kan ister az ister çok olsun abdesti bozmaz. (Mevsuatu’l-Fıkhi’l-İslami, 2/347)

Özetle, mümkün oldukça, kanın akmadığı zaman diliminde namaz kılmak uygun olur. Eğer tükürük kadar veya daha az ise Hanefilere ve Hanbelilere göre de abdest ve namaz bozulmaz. Şayet daha çok ise bozulur.

Malikî ve Şafiilere göre ise ister az ister çok olsun, -idrar ve dışkı yerlerinden başka yerlerden- gelen bir kan, abdest ve namazı bozmaz.

Hanefi olanlar, bu gibi durumlarda Şafi mezhebini taklit ederek namazlarını kılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun