Peygamberimiz sarığa tükürmüş mü?

Tarih: 07.02.2024 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Resulullah’ın (asm) ezberindekileri unutmaması için Resulullah dua istemesi ve Resulullah’ın sahabenin sarığına tükürmesiyle alakalı bir hadis var mı?
- Kitaplarda var ise hadisin sıhhat derecesi nedir?
- Hadisi nasıl anlamalıyız ve tükürmekten kasıt nedir? Bu tükürmenin hurma çiğneme adeti olmadığı açık, çünkü sarığa tükürüldüğünden bahsediliyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sarığa tükürmek gibi bir durum yoktur.

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine kendisi şöyle demiştir:

Ey Allah’ın Resulü, ben senden birçok hadis işitiyorum da unutuyorum, dedim.

“Ridanı (gömlek üzerine giydiğini) yere ser!" buyurdu.

Ben de onu yere yaydım, iki eliyle bir şey avuçlayıp içine attı. Sonra: "Topla!" diye emretti. Ridamı topladım.

İşte ondan sonra artık hiçbir şey unutmadım.

Başka bir rivayette Hz. Ebu Hüreyre: “Resulullah eliyle bir şey avuçladı da ridanın içine attı.” demiştir.(1)

Ebu Hüreyre, ashab arasında Resulullah’tan en çok hadis rivayet eden kimse olarak bilinir. 5.374 hadis rivayet etmiştir. 800’den fazla sahabi ve tabiî ondan hadis nakletmiştir.(2)

Mervan'ın katibi Ebu Zuayzia’dan, Hz. Ebu Hüreyre’nin hafızasının güçlülüğünü gösteren şöyle bir hadise anlatılır:

Mervan, Ebu Hüreyre'yi çağırttı. O gelmeden önce beni koltuğun arkasına oturtmuştu. Ebu Hüreyre geldi, hadis rivayet etmeğe başladı. Ben de onun söylediklerini yazdım.

Aradan bir sene geçtikten sonra Mervan yine Ebu Hüreyre'yi çağırttı, ona, evvelce ondan habersiz yazmış olduğumuz hadisleri sordu. Bana da yazılandan takip etmemi emretti. Ebu Hüreyre hadisleri okudu ve bir sene önceki rivayetinden bir harf dahi değiştirmedi.(3)

Ebu Hüreyre (r.a.), kendisi hakkında şöyle demiştir:

“Ben geceyi üç parçaya ayırırım: Üçte birinde uyur, üçte birinde geceyi ibadetle ihya eder, (namaz kılar) üçte birinde de Resulullah’ın (asm) hadislerini mütalaa ve müzakere ederim.”(4)

Ebu Hüreyre, yaşamı boyunca hep güçlü hafızası ve hadis rivayeti konusundaki bitmez tükenmez azmiyle tanınmıştır.(5)

Bir kişi bir gün Zeyd b. Sabit’e gelerek bir soru yöneltmiş, o da “Sana bu konuda Ebu Hüreyre gereklidir. Zira bir gün ben ve Ebu Hüreyre mescitte Allah Teâlâ’ya dua ediyor ve Rabbimizi zikrediyorken, Resulullah (asm) çıkageldi ve yanımıza oturdu.

Biz hemen sustuk. Allah Resulü: “Yapmakta olduğunuz dualara devam edin.” buyurdu.

Hz. Zeyd (ra) devamla şöyle anlatır:

Ben arkadaşımla Ebu Hüreyre’den önce dua ettim. Resulullah da (asm) duamıza "Âmin" demeye başladı. Daha sonra da Ebu Hüreyre dua ederek şu niyazda bulundu:

“Ey Allah’ım! Ben şu iki dostumun istediklerini ve unutulmayacak bir ilim istiyorum.”

Resulullah (asm) “Âmin” dedi. Biz de hemencecik “Ya Resulullah (asm) biz de unutulmayacak bir ilim istiyoruz.” diye talebimizi dile getirdiğimizde, Resulullah (asm) “(Ebu Hüreyre’yi kastederek) Devsî sizi geçti.” buyurdu.(6)

Kaynaklar:

1) Buhârî, İlim, 42; Menâkıb, 24; Tirmizî, Menâkıb, 47.
2) Zirikli, el-Alam, 3/308.
3) İbn Hacer, el-İsabe, 7/433.
4) Darimî, Mukaddime, 27.
5) İbn Sad, Tabakât, 4/II, 56; İbn Abdülber, İstîab, 4/1771; Kandemir, Ebu Hüreyre, DİA, 10/162.
6) Nesâî, es-Sünenu’l-Kubrâ, İlim, 19, h. no: 5839, V, 374; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat, h. no: 1228, II, 54; Hâkim, Müstedrek, h. no: 6157, III, 582; Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, VII, 357.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 71
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun