Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, gençken putlarla bir ilgisi olmuş mudur?

Tarih: 02.08.2014 - 06:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, gençliğinde putlarla ilgisi olduğuna dair rivayetler var mıdır?

- Örneğin onları ziyarete gitmiş midir? Onlar adına kurban kesmiş midir? Bu tür iddialara nasıl cevap verirsiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Muhammed (asm) kendisine peygamberlik verilmeden önce de putperestlikten uzak duruyor, özellikle ahlâkî erdemleriyle yakın çevresinin dikkatini çekiyordu.

Peygamber olduğunu açıkladıktan ve tevhid çağrısına başladıktan sonra ona karşı sert bir mücadele başlatan Mekke'nin ileri gelenleri, kendisiyle çok çetin tartışmalara girmelerine rağmen, onun daha önce kendileriyle birlikte putlara taptığı yönünde bir argüman ileri sürememiş ve ahlâkî üstünlüğüne gölge düşürebilecek en küçük bir ithamda bulunamamışlardı.

Eğer onun putlarla en ufak bir bağını kurabilselerdi, bunu büyük bir argüman olarak aleyhinde kullanacaklardı.

Resûl-i Ekrem (asm)'in peygamberlikten önce geçen kırk yıllık hayatına dinî açıdan baktığımız zaman şu gerçeği görürüz; annesi henüz kendisine hamile iken, doğacak çocuğa ''Muhammed" adını vermesi rüya ile bildirilmiş(1); süt annesinin yanında henüz dört yaşında iken Şerh-i Sadr (kalbinin yarılması) hadisesi ile(2) çocuk yaşta maddî ve manevî kötülüklerden uzak kalması sağlanmıştır.

Amcasının yanında iken Mekkelilerin koyunlarını otlatarak hayat mücadelesine başlamış, çocukluk döneminde diğer arkadaşları gibi oyun ve eğlence içinde olmamış, dünyevî zevkler peşinde koşmamıştır. İçinden böyle bir arzu geçmiş olsa bile ilahi bir güç ona bu imkanı vermemiştir. Nitekim bu devrede geceleyin iştirak ettiği bir düğünde eğlenememiş, daldığı uykudan ancak güneşin sıcaklığı ile uyanmıştır.(3)

Amcasının himayesinde olduğu günlerde kavminin inanç ve ibadetlerine değer vermemiş aksine en çok nefret ettiği şey putlar olmuştur.

Henüz çocuk yaşta iken Suriye seyahatinde karşılaştığı Bahira isimli papaz, onda bir fevkaladelik görmüş ve bazı şeyler sormak istemiş, ancak sormadan önce, "Ey oğul, Lat ve Uzza hakkı için soracaklarıma cevap ver." demesi üzerine, "Lat ve Uzza adına benden bir şey isteme, Allah'a yemin ederim ki, onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem." şeklinde aldığı cevap, Bahîra'yı şaşırtmıştır.(4)

Yine bir defasında kavminin Buvane putu önünde yaptıkları merasime amca ve halalarının ısrarı ile iştirak eden Hz. Muhammed (asm) hastalanarak geri dönmek zorunda kalmıştır.(5)

Putlara tapmadığı gibi dinî merasimlerden de uzak kalan Efendimiz, putlar adına kesilen kurban etinden de yememiştir.(6) Putperest Arapların şirk üzerine icra ettikleri hac merasimlerine katılmamış, otuz beş yaşından sonra bilhassa Ramazan aylarında Hira mağarasında günlerini ibadet, Allah'ı zikir ve tefekkürle geçirmiştir.(7)

Dipnotlar:

1) İbn İshak, Sîre, Konya, 1401/1981, s.22)
2) İnşirah 94:1; İbn İshak, s.27
3) Taberi, Tarih, Mısır; 1968-1969, II/279; İbn el Esîr, el-Kamil, Beyrut, 1965 II/38.
4) İbn Hişam, 1/192-193; Süheylî, Ravd, Mısır, 1971-1973, 1/206.
5) Halebî, 1/123.
6) Buhari, Zebaih, 16, Menakıbü'l-Ensar, 24.
7) Buhari, Bedü'l-Vahy 3, Tefsîru Sureti Alak 1, Ta'bîr 1.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun