Peygamberimiz cinleri asıl suretiyle görmüş müdür?

Tarih: 13.12.2014 - 10:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsan veya hayvan suretinde olarak değil, asıl suretleri ile...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu konuda farklı görüşler vardır.

Bazı alimlere göre, Hz. Peygamber (asm) cinleri asli suretleriyle görmemiştir. “Çünkü şeytan ve kabilesi (cinler), sizin onları görmeyeceğiniz yerden sizi görürler.” (A'raf, 7/27) mealindeki ayetin zahir ifadesine göre hiçbir insan, cinleri, asli suretleriyle görmez.

- Bir hadis-i şerifin rivayetine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Dün gece cinlerden bir ifrit, birden (üzerime gelip) namazımı kesmeye çalıştı. Fakat Allah bana imkân verdi de onu yakaladım. (Önce) sizin hepinizin bakması / görmesi için, onu mescidin bir direğine bağlamayı düşündüm; sonra kardeşim (Hz.) Süleyman’ın 'Ya Rabb! Beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülkü bana ihsan et!' (Sad, 38/35) şeklindeki duasını hatırladım (da kendisini zelil bir halde bıraktım).” (Buhari, Salat, 75; Müslim, Mesacid, 29)

- Bazı alimler bu hadise dayanarak Hz. Peygamber (asm)'in cinleri asli suretleriyle gördüğünü savunmuştur. 

Bu alimlere göre yukarıdaki ayetin ifadesi, genel olarak insanlar için söz konusudur. Hz. Peygamber (asm)'in cinleri asli suretleriyle görmesi ise ona mahsus bir durumdur.  

Diğer bazı alimlere göre ise, bu hadiste yer alan görme de asli suretiyle olmamıştır. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 5/29; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 1/555)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun