Cinler dumansız ateşten yaratıldığına göre, maddeden olan nasıl metafizik olur?

Tarih: 03.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Belki de cinler dahi belirli fizik kurallarına tabidirler; bu yüzden metafizik denilemez?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cinlerin metafizik varlıklar olarak adlandırılması söz konusu ise şayet, bu, duyu organlarımız tarafından görülmeyen varlıklar manasına gelir. Bunu böyle ifade edenler, sanki fizik kavramını duyu organlarımızla görülen, metafizik ise duyu organlarımızla görülmeyen fizikötesi varlıkları kastederek bunu seslendiriyorlar. Bu açıdan bu tanımlama doğrudur. Çünkü şeytanların / cinlerin insanlar tarafından görülmeyen varlıklar olduğu hususu Kur’an’da açıkça ifade edilmektedir:

“Şüphesiz şeytan ve kabilesi (cinler), sizin kendilerini görmeyeceğiniz yerlerden sizi görürler.” (Araf, 7/27).

Fakat, ayette vurgulanan husus, cinleri kendi hakikî şekillerinde görmeme olayıdır. Çünkü cinler Allah’ın izniyle kılık değiştirip insan veya başka bir cisim şeklinde ortaya çıkabilir ve o şekilde görülebilir. Bu konuda Peygamberimiz (a.s.m)’in şeytanı gördüğüne dair rivayetler de vardır. Ve başka insanlar da onları bu hallerinde görmüşlerdir. (bk. İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

Fizik alemini maddî alem olarak düşündüğümüzde, cinlerin de fizik dünyasının bir parçası olduğunda şüphe yoktur. Çünkü onlar da bir maddeden / ateşten yaratılmışlardır. Bu manada melekler de bir maddeden / nur unsurundan yaratılmışlardır.

Bununla beraber, cinler ateşten yaratıldıklarına göre bir nevi enerji olarak da düşünülebilir ki, enerji de maddedir. Çünkü madde, enerjinin yoğunlaşmış ve kesafet peyda ederek şekillenmiş halidir. Ancak maddenin kesif hali olan fizikî unsurlar ile enerji hali olan letafeti nuranî bir şeffafiyet ve saydamlığa sahiptir. Bu açıdan genel prensip olarak fizik sözcüğü -letafetiyle şeffaf- bir enerji konumunda olan cinler için kullanılmayabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun