Hz. Süleyman, cinlerden söz almış mıdır?

Tarih: 28.09.2016 - 09:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Süleyman (as) ın ahidnamesi hakkında bilgi verir misiniz?
- Aslı var mıdır ne için kullanılır?
- Bu ahidname ile melek ve cinlerden yardım alınabilir onlara çeşitli işler verilebilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Süleyman’ın cinlerle yaptığı ahitle ilgili değişik rivayetler vardır. Sağlam bir bilgiye rastlayamadık.

- Bu konuda hastalardan cinleri uzaklaştırmaya çalışanların bu ahitle sözleri de farklı şekilde yansıtılmaktadır.

Bazılarına göre cinlerin bir daha hastaya musallat olmaması için seslendirilen bu ahit şöyledir:

“Hz. Nuh ve Hz. Süleyman’ın misakına / ahdine bağlı kalacağınıza, bu hastaya bir daha yaklaşmayacağınıza yemin…”

Bu ahit yalnız cinler için değil (kökeni cin olma ihtimalinden ötürü), yılan ve benzeri haşerat için de kullanılır.

Zayıf bir rivayete göre, Peygamberimiz (asm) şu tavsiyesinde bulunmuştur:

“Eğer bir meskende bir yılan ortaya çıkarsa, ona: ‘Nuh’un ahdi ve Süleyman’ın ahdinin hakkı için bize zarar vermemenizi istiyoruz.’ deyin. Şayet tekrar gelirse onu öldürün.” (bk. Dümeyri, Hayatu’l-Hayvan,1/360; el-Elbani, Silsiletu’l-ahadisi’d-daife, 1508)

- Bazı alimlere göre (genellikle sözlerinden caymakla bilinen) cinleri, bu tür bir ahitle yemin etmeye ve söz konusu ahde vefa göstermeye zorlamak caiz değildir. (bk. Mecelletu’l-buhusi’l-İslamiye, fetva rakam:7804-27/61)

- Ancak verilen bilgilere göre, İmam Nevevi, bunun haram değil, tenzihen mekruh olduğunu söylemiştir.

- Bu ahdin bir şekli de -cinlere söyletilen- şu sözlerdir:

“Süleyman’a cinleri, Musa’ya denizi, İsa’ya ölüleri diriltmeyi sağlayan yüce Allah(ın adı) ile ahd-ü peyman ederim ki, ne bu hastaya ne de başka bir Müslümana zarar vermem ve bu hastaya bir daha dönmem. Allah bu dediklerime şahit olsun...”

- Böyle bir ahdi hoş görmeyen alimlerin dayandıkları delil şu hadis-i şerif olabilir:

Rivayete göre, Hz. Peygamber (asm) bir askeri birliğin başına komutan tayin ettiği kimseye yaptığı tavsiyeleri arasında şu husus da bulunuyordu:

“Bir kaleyi muhasaraya aldığında, orada bulunanlar, senden Allah ve Resulünün zimmetini (yani; onlar adına söz vermeyi) isterlerse, sakın onlara bu zimmeti / ahdi / sözü vermeyin. Bilakis, kendin ve arkadaşların adına bu sözü verin. Çünkü, senin kendi adına ve arkadaşların adına verdiğin zimmeti / sözü bozman, Allah ve Resulü adına verdiğin zimmeti / sözü bozmaktan daha ehvendir.” (Müslim, Cihad,3/h. no:1731)

- Son olarak şunu da belirtelim ki, bu ahitle cinleri, özellikle melekleri istihdam etmek mümkün değildir.

Zira az önce de belirttiğimiz gibi, bu ahit cinleri celp etmek için değil, onları hastadan uzaklaştırmak içindir. Ve bizim tavsiyemiz bu gibi konularla meşgul olup da ömrümüzü boş yere, hatta zararlı bir şekilde heba etmeyelim...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun