Peygamberimiz zamanında, bitkilerde erkeklik ve dişilik olduğu biliniyor muydu?

Tarih: 29.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu durum, bir Kur'an mucizesi midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, Kur’an’da yer alan “bitkilerin eril-dişil olarak çift olduğu” bilgisi ihbar-ı gaybî nevinden bir mucizedir. Kur’an’ın indiği saadet asrında bitkilerde erkeklik ve dişilik bilgisinin söz konusu olmadığını gösteren en açık bir delil şu olaydır. Bir gün Peygamberimiz (a.s.m) Arapların hurmaları aşıladıklarını görür ve bunu niçin yaptıklarını sorar... Onlar da -bitkilerde erkeklik-dişilik diye bir şeyin varlığından haberdar olmamakla beraber-  “Bol ürün alınabilmesi için bu usulün eskiden beri gelen bir gelenek olduğunu...” söylediler. Bunun üzerine Efendimiz (a.s.m), buna gerek olmadığını söyledi ve onlar da bu işlemden vazgeçtiler. Ertesi yıl, aşı işlemini yapmadıkları için ürün alamadıklarını belirterek konuyu Hz. Peygamber (a.s.m)’e şikâyet ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m) “Siz dünya işini benden daha iyi biliyorsunuz.” buyurdu. Bununla demek istedi ki, “Benim size söylediğim şey bir vahiy mahsulü değildi, öyle anlaşılıyor ki, ziraatçılık konusunda sizin kadar bilgim yoktur. Bunun için siz yine kendi bildiklerinize göre hareket ediniz...” ve tekrar aşı işlemini yaptılar ve ürün aldılar.(bk. Müslim, Fezail, 141).

Bu olay açıkça gösteriyor ki, Hz. Peygamber (a.s.m) bile bitkilerde var olan erkeklik ve dişilik hakkında bir bilgiye sahip değildi. Diğer insanların bunu bilmesi zaten söz konusu olamazdı. Eğer böyle bilgileri olsaydı, ilk etapta bunu söyleyerek Hz. Peygamber (asm)’e bu konuda itiraz edeceklerdi.(bk. Abdulmecîd ez-Zendanî, Tevhidu’l-Halık, s.247).

Ancak, Musa b. Talha'nın, babasından aktardığına göre babası Talha şunları söylemiştir:

“Resûlüllah (a.s.m) ile birlikte hurma ağaçlarının tepelerinde bulunan bazı insanların yanına uğradık da, “Bunlar ne yapıyorlar?” diye sordu. “Onu aşılıyorlar. Erkeğin çiçeğini dişininkine koyuyorlar, böylelikle aşılanıyor." dediler. Bunun üzerine Resûlüllah (a.s.m): “Bunun bir fayda vereceğini zannetmiyorum.” buyurdu. Oradakiler bunu haber alarak aşılamayı bıraktılar. Sonra Resûlüllah (a.s.m) bunu haber aldı ve:

“Bu onlara fayda veriyorsa yapsınlar. Çünkü ben ancak bir zanda bulundum. Zandan dolayı beni muaheze etmeyin. Lâkin size Allah'tan gelen bir şeyden bahsedersem onu hemen alın. Çünkü ben aziz ve celil olan Allah üzerinden asla yalan söyleyecek değilim.” buyurdular.(Müslim, Fezail, 139).

Bu konuda Müslim’de üç rivayet vardır. İkisinde sadece “telkih / aşılama” sözcüğü kullanılmış, birinde ise “telkih” sözcüğünden sonra bir açıklama olarak “Erkeğin çiçeğini dişininkine koyuyorlar” ifadesine yer verilmiştir.

İbn Hacer’de “Telkih” sözcüğünün manasını açıklamak üzere Müslim’de geçen bu ifadelere yer vermiştir.(bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 4/401-402).

Diğer iki rivayette olmadığına göre, acaba o bir rivayette “Telkih” sözcüğünden sonra bir açıklama olarak “Erkeğin çiçeğini dişininkine koyuyorlar” şeklinde yer alan ifadesi, râviler tarafından “müdrec” olarak mı oraya konmuştur? İhtimal dahilindedir.

Bununla beraber,

“Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, her türlü kusurdan münezzehtir.” (Yasin, 36/36)

mealindeki ayette atomlar dahil her şeyde “çift olma nizamı”nın varlığına işaret edilmiştir ki, bu nizam ancak XX. asırda öğrenilmiştir. Bu ise Kur’an’ın Allah kelamı olduğunun açık delilidir. (bk. Ebubekir el-Cezairî, Eyseru’t-tefasîr, ilgili ayetin tefsiri).

Nitekim, son araştırmacılardan biri olan Paul Dirac adlı bilim adamı, atom parçacıklarının da çift yaratıldığını, yani elektron karşısında Pozitronun bulunduğunu tespit edip, “Parite kanunu”nu keşfetmiş ve bu sayede Nobel ödülü kazanmıştır. Bu bilimsel keşif de ayetin anlam derinliğine ışık tutan bir gelişme olarak değerlendirilebilir.(bk. Kur’an Yolu, Heyet, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız: 

Bütün canlıların çift yaratıldığı belirtilmişken tek hücreli hermafrodit canlıların varlığını nasıl düşünmeliyiz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun