Örümcek ağı mucizesi, Zebur’dan mı kotarıldı?

Tarih: 28.10.2016 - 00:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir paylaşımda ve bazı yabancı sitelerde geçtiği üzere (King David and Spider) Davud Aleyhisselam'ı mağarada bir örümcek ağla kurtarmıştır. Nasıl açıklarız?
- Burada geçtiği üzere Mezmur 57:1'de Zebur'da Davud Aleyhisselam'ın zulümden mağarada örümcek ağıyla kurtulduğu geçiyor, bunu alıntılama ve ulemanın kotardığını söyleme iftirasında bulunuyorlar. Buna nasıl cevap verebiliriz?
- Zebur’da geçtiği iddia edilenler:
56, 57 ve 58 no. Mezmurlar David’in ölümden nasıl kurtulduğunu anlatır. Midraş’ta şöyle bir anlatım vardır: David bahçesinde oturmuş bir pirenin bir örümceğe saldırısını izlemekteydi. Deli biri gelir ve sopa ile hem pireyi hem örümceği kovar. David Tanrı’ya sorar: “Alemlerin Efendisi bu üç yaratığın değerleri nedir? Püre yalnız ısırır, hiçbir şey üretmez, örümcek devamlı örer, ancak hiç kimse ördüğü ağı giyemez, delinin ise başkalarına zararı olduğu gibi Senin büyüklüğünün de farkında değil.” Tanrı cevap verir: “David! Zaman geldiğinde üçüne de ihtiyacın olacak ve böylece her birinin amacını anlayacaksın.
- 56-58 Mezmurlar bize David’in Allah’ın verdiği cevabı nasıl anladığını gösterir.
- 56. Mezmur David’in deli rolü yaparak Alşiş’ten kurtulduğunu, 57. Mezmur’da David Saul’ün takibinden bir mağaraya saklanarak örümceğin mağara ağzına yeni bir ağ örmesi sonucu, Saul’ün o mağaraya bakmaması neticesi kurtulur. Bir diğer zamanda da pire sayesinde, Şaul ve Avner’den kurtuluşunu 58. Mezmur’da işler. Böylece David’in hayatı aşağıladığı bu üç yaratık sayesinde kurtulur ve David Allah’ın yaratılış mükemmeliyetini kavrar.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Söz konusu iddiaların hiçbiri Mezmur’un ilgili yerinde yoktur. (bk. Mezmur, 56, 57, 58)

- Bu iftiraları yapanlar eğer samimi iseler, Mezmur’un ilgili ifadelerini yazsınlar ve yerini göstersinler...

Hz. Davud’un orada söz konusu ettiği düşmanlar, eğer örümcek, pire gibi küçücük hayvanlar ise, bu uzunca ve içten gelen yalvarışların hiçbir değeri olmaz. Bir peygamberin pireden rahatsız olduğu için bu kadar feveran etmesi o makamla nasıl bağdaştırılır?

Örneğin: “Bana acı, Ey Allah bana acı; çünkü canım sana sığındı...” (Mezmur, 57/1) şeklindeki feveranın pire gibi bir böceğe karşı yapılması anlaşılır gibi değil.

Keza, “Canım aslanlar arasındadır. Yakıcı âdemoğulları arasında yatarım.” (Mezmur, 7/4) ifadesinde yer alan “aslanlar” pire midir? Âdemoğulları örümcek midir?

- Bununla beraber, eğer faraza Hz. Davud’u da Allah örümcekle düşmanlarından kurtarmışsa, böyle bir kurtarmanın yalnız Hz. Davud’a mahsus olduğuna, ondan sonra kimse için söz konusu olmayacağına dair bir vahiy var mıdır? Asla!..

O halde, Hz. Muhammed (asm)’in örümcekle ilgili hikayesinin bir alıntı olduğunu söyleyenler hangi delile dayanıyorlar. Bunların Kur'an hakkında da bu tür hayasızca palavraları vardır.

- Eğer bu iki olayın doğruluğu karşılaştırılırsa, Hz. Muhammed (asm)’in olayı gerçeklik bakımından diğerinden elli kat daha güçlü ve daha ispatlıdır. Çünkü, Hz. Muhammed (asm)’in başından geçen bu olay, var olduğu iddia edilen Mezmur’daki bilgilerden -zaman itibariyle- bize daha yakındır. Hz. Muhammed’in olayı hem ayet, hem hadis, ham tarih ve siyer kaynaklarında vardır.

Oysa Hz. Davud’a yakıştırılan olay ne Mezmur’da ne tarihi kaynaklarda söz konusudur.

Bu iddiacıların zavallılığı, 12 yaşında, Şam’a giden ve Rahip Bahira ile yol üstünde birkaç dakika veya birkaç saat görüşen kervanda yer alan Hz. Muhammed (asm)’in ortaya koyduğu Kur'an’ın tamamen bu Rahip Bahira’dan öğrendiği bilgiler olduğunu iddia edenlerin zavallılığından çok daha zavallıdır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun