Niçin Allah son peygamber Hz. Muhammed'i teknoloji asrında göndermedi?

Tarih: 24.06.2014 - 10:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Niçin Allah (c.c) son peygamber Hz. Muhammed'i, teknolojinin sesi ve görüntüyü kaydedip belgelendirebildiği günümüze yakın bir zamanda yaşamasını mümkün kılmamıştır?
- Böylece teknolojinin nimetleri sayesinde hem daha geniş kitlelere ulaşma şansı doğar, hem de mucizelerine günümüzdeki ve gelecekteki insanlar şahit olma fırsatı yakalardı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sizin bu temenniniz gerçekleşmiş olsaydı;

a) Allah tarafından takdir edilen Hz. Peygamber (asm)'in geliş zamanı değişmiş olacaktı.

b) Keza, Hz. Peygamber (asm)'in ümmetinin mukadder ömrü daha kısa olacaktı.

c) Yaklaşık 1.500 yıllık bir ömür 100-200 yıla inmek zorunda kalacaktı.

d) Şayet buna rağmen İslam ümmetinin ömrü uzatmalara oynasaydı, kıyametin mukadder olan ömrü tehir edilmiş olacaktı.

Hülasa: Allah’ın sonsuz ve değişmez ilminin bir nevi olan kader listesi tamamen altüst olacaktı.

- Bu açıklamalarımızın manası şudur: Herhangi bir olayın yerini değiştirmek, sadece o olayla sınırlı kalmaz, bütün bir mukadderatı ilgilendirir.

- Eğer bu peygamberlik tarihi bugüne ertelenseydi, Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler ve sair sahabe-i güzinin durumu ne olurdu? Şayet onları buraya aktarsaydı, o zaman onların birçoğu zaten mucizeye ihtiyaç duymaksızın “Bu simada yalan olmaz.” diyerek iman edeceklerdi. Yine teknolojiye ihtiyaç duymazlardı.

Şayet onları ve onlar gibi milyonlarca insanlığın yıldızı sayılan İslam alimlerini ve evliyasını var etmeyip yokluğa mahkum etseydi, bu takdirde onların yerini kim dolduracaktı?

Eğer var etseydi, yüz binlerce sahabenin ezeli ilimle şekillenmiş mukadderat-ı hayatiyeleri tamamen değişikliğe uğramak zorunda kalacaktı...

Kaldı ki, tabir caiz ise “kıyamete çeyrek kala” milyonlarca İslam alimini, evliyasını ve müceddidleri küçük bir zaman dilimine sığdırmak elbette hikmet ve hakikate ters düşer. “Bir cep feneri uğruna ne güneşler batıyor!..”

Bu sebeple küçük cep feneri hükmünde olan aklımızla güneş gibi her tarafı aydınlatan Allah’ın sonsuz ilim ve hikmetinin hükümlerini şekillendirmeye kalkışmak çok yanlış olur.

- Bununla beraber, Hz. Peygamber (asm)'in en büyük mucizesi Kur’an’dır. Kevni ayetleriyle, gaybi haberleriyle, belagattaki zirve ifadeleriyle, on beş asır önce bugünkü modern siyasi doktrinlerin çok ilerisinde ferdi ve sosyal hayatın prensiplerini vazetmesiyle, âdil hükümleriyle ortada olduğu halde, buna iman etmeyenlerin sayısı da ortadadır.

- Hz. Peygamber (asm)'in varisleri olan başta müceddidler olmak üzere büyük din alimleri bugünkü teknolojiden azami istifade ederek Kur’an’a hizmet etmeyi sürdürmektedir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun