Hz. Osman'a günah yazma, hadisi ne demektir?

Tarih: 29.03.2008 - 11:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Peygamber (s.a.v)'in "Ya Rabbi bugünden sonra Osman'a günah yazma." hadisi gereği Hz. Osman (ra) bu duadan sonra günah işlemiş midir?
2) Allah mahfuz evliyasına, mahfuz evliya olduktan sonra hiç günah işletmeyebilir mi?
- Yoksa Allah evliyasını sadece büyük günahlardan mı korur?
- Yoksa her ikisinden de büyük günahtan da küçük günahtan da çok sevdiği evliyasını istese korur mu?
- Mahfuz veli / evliya deyimi doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Peygamber Efendimiz (asm)'in bu duasını “Allah'ım, onu günah işlemekten muhafa buyur.” şeklinde anlamak mümkündür.

Hz. Osman (ra)’ın bu duadan sonra günah işleyip işlemediğini tayin etmek zordur. Ancak Hz. Osman (ra)’ın -bir insan olarak- küçük de olsa bir günah işlediğini düşünmek, yanlış olmaz. Hilafeti zamanında tasvip edilmeyen bazı icraatlarında da bu tür küçük hataların olduğunu kabul edebiliriz. Çünkü peygamberlerden başka kimse masum değildir.

Bununla beraber, cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Hz. Osman (ra) hakkında, ileri geri konuşmanın pek yakışık almayacağını düşünüyoruz.

Hz. Osman (ra)’ın Kur’an okurken şehit edilmesi, Hz. Peygamber (a.s.m)’in onun “günahlarının affı ve onun cennetlik olduğu” hakkında verdiği gaybî haberini açıkça tasdik etmiş ve Nebevî bir mucize olarak tarihin sayfalarına kazınmıştır.

Ayrıca günah işleyen bir kul, ölmeden önce tövbe edebilir; tövbesi kabul edilirse hiç günah işlememiş gibi olur.

Cevap 2:

Kanaatimizce “mahfuz evliya” kavramı, günah işleyip işlemekten çok, küfre girip girmemekle alakalıdır. Allah’ın özel himayesinde olan evliyalar, -küçük günahlara girseler bile- küfre, dalalete, düşmekten korunmuş kimselerdir. Allah dilerse, elbette evliyasını günahlardan da korur. Buna kimse müdahale edemez. Bu özel lütuf, başkaları için bir haksızlık da sayılmaz.

Peygamberler için “muhlisin” (ihlası kazanmaya çalışanlar) ve “Muhlasun” (Allah tarafından özel ihlasa kavuşturulanlar) geçerli olan bu kural, Allah’ın velileri için de geçerlidir. Burada birinci sınıfa dâhil olanlar mahfuz değildir. Fakat ikinci sınıfa dâhil olanlar özel korumaya tabidirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun