Neden Kâbe kutsal?

Neden Kâbe kutsal?
Tarih: 28.07.2017 - 00:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tavafın amacı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mülkün sahibi Allah'tır. Allah bir yer, zaman, mekan veya başka bir şeye, kutsal derse, elbette kutsal olur.

Kutsiyet on ayette yer almaktadır;

- İki ayette, Allah’ın Hz. Musa’ya hitabı sırasında Musa’nın mukaddes bir vadide bulunduğunun kendisine bildirildiği ifade edilmekte (Tâhâ, 20/12; Nâziât, 79/16),

- Bir ayette Hz. Musa’nın kavmine hitaben, “Allah’ın size takdir ettiği mukaddes yere (arz-ı mukaddese) girin.” dediği belirtilmektedir.(Mâide, 5/21)

Taberî, vadinin mukaddes oluşunu manevî kirlerden temizlenip mübarek olmakla açıklamış (Câmiu’l-Beyân, XVI, 182), Matürîdî ise, üzerinde Allah’tan başkasına tapınılmamış yer özelliği taşıması veya Kâbe’de ve diğer camilerde olduğu gibi, içinde ibadet edilmesinin sevabının fazla olması şeklinde yorumlamıştır. (Tevîlâtü’l-Kurân, vr. 457b)

Takdisi “Allah’ın kişiyi manevî kirlerden temizleyip arındırması” manasına alan Râgıb el-İsfahânî, maddî mekânların kutsiyetini “en büyük kirlilik olan şirkten temiz ve uzak tutulması” şeklinde açıklamıştır.(el-Müfredât, “kds” md.)

Bu sebeple yaratılmıştık üstü özelliği ve aşkınlık niteliği nisbet etmemek şartıyla “çok saygı gösterilen, karşı çıkılmaması gereken” anlamı çerçevesinde Allah’tan başka varlıklar için kutsal kavramının kullanılması mümkün görünmektedir.

Kâbe, Müslümanlar için sadece taşlardan ibaret olan bir yapı değildir. Yeryüzünde bulunan bütün olumsuz durumların izlerini ortadan kaldırmak adına yeryüzünün de aynı zamanda tevhidi olması için gerekli olan bir alamet olması istenmiştir.

Bu nedenle kutsal olan bir olgu olarak Müslümanlara gönderilmiştir.

Kâbe’yi, her yıl Kurban Bayramı'ndan önce Müslümanlar ziyaret ederek, gerekli olan tüm ibadetlerini yapmaktadırlar. Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlar, hacı olma sıfatına erişeceklerdir.

Kâbe’de yapılan ibadetler, Allah’a şirk koşmanın ve bu durumun Allah katında batıl olduğunun hatırlatılması için önemli bir simge niteliği taşıması oldukça mühimdir.

Kâbe’ye girecek kişi bu mekânın kutsiyetiyle ilgili bazı hususları yerine getirmelidir:

Girmeden önce gusül abdesti almak, ayakkabıları ve varsa mestleri çıkarmak, Kâbe’nin içinde sükûnet ve huşû içerisinde dua, istiğfar, tesbih, tehlil ve tekbirle meşgul olmak, mecbur kalmadıkça konuşmamak, başkalarını rahatsız etmemeye özen göstermek, izdihama sebep olmamak ve göz yaşı dökmeye çalışmak Kâbe’ye girmenin adabı arasında yer alır.

Kâbe sebebiyle Mekke şehri ve çevresi dokunulmaz ve güvenli bir yer sayılarak bazı özel hükümlere konu edilmiş; hadis kaynaklarında, Kâbe ve Mekke tarihiyle ilgili eserlerde altın oluk, Hacerülesved, hicr, makam-ı İbrahim, mültezem, müstecâr ve Rüknülyemânî gibi Kâbe’nin bölüm veya unsurlarının fazileti ve bu yerlerde yapılacak dua ve ibadet adabıyla ilgili olarak birçok rivayet yer almıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kâbe, Allah'ın evi, Hz Adem'den bugüne kadar gelmiş ve kutsallık ...
İbadet için kurulan ilk ev Kâbe olduğuna göre, İslam'ın ilk ...
Hac sırasında tavafta yedi defa dönmenin hikmeti nedir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun