Namazın sonunda selam verirken nasıl verelim?

Tarih: 30.04.2017 - 00:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Namazın sonunda selam verirken nasıl verelim, tam söyleme başlarken mi yoksa biraz söyledikten sonra mı?
- Mesela esselamu derken mi yoksa tam derken mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Selam, namazdan çıkmak için başı sağa-sola çevirerek okunan dua cümlesidir.

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre selâm sözünü söylerken, kişinin arkadan yanağı görülecek biçimde başını sağa ve sola çevirmesi sünnettir; ayrıca Şâfiî ve Hanbelîlere göre selâm sözünü söylemeye yüzü kıbleye dönük halde başlamalıdır.

Mâlikî mezhebine göre imam ve tek başına kılan kişi, yüzü kıbleye doğru iken selâm vermeye başlayıp başını hafifçe sağa çevirir, sola selâm vermez. İmama uyan ise, aynı şekilde sağa selâm verdikten sonra imamın selâmını almayı kastederek kıbleye doğru selâm verir, ardından solunda cemaat varsa, soluna da selâm verir ve her defasında selâm sözünü söyler.

Bu konuda mezheplerin dayandıkları farklı hadisler için bk. Ebû Dâvûd, Salât, 183-185; Tirmizî, Salât, 105-106.

Namazdan çıkmak için son oturuşta (ka‘de-i ahîre) yüzün sağa ve sola çevrilerek belirli kelimelerin söylenmesi selâm ve teslîm olarak adlandırılmış, birincisine “es-selâmü’l-evvel” (et-teslîmetü’l-ûlâ), ikincisine “es-selâmü’s-sânî” (et-teslîmetü’s-sâniye), ikisine birden “et-teslîmetân” denilmiştir.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in namazın sona erdirilmesiyle ilgili söz ve uygulamalarını göz önüne alan fakihler, namazın sonunda selâm vermenin gerekliliği üzerinde fikir birliği etmekle beraber, Resûlullah’ın bu konuda farklı yorumlara imkân verecek açıklama ve uygulamaları da bulunduğundan selâmın hükmü ve şekli hakkında değişik görüşler ortaya konmuştur.

Namazın sonunda iki tarafa selâm verilerek namazdan çıkılması Hanefîlere göre vâcip, Hanbelîlere göre farzdır. Mâlikî ve Şâfiî mezhebinde farz olan birinci selâmdır; ikinci selâmı Şâfiîler sünnet olarak niteler; Mâlikî mezhebinde imama uyan kişinin namazdan çıkmak, imamın selâmını almak ve solundaki cemaati selâmlamak amacıyla üç defa selâm vermesi sünnet olmakla birlikte, mezhepteki meşhur görüşe göre imam ve tek başına kılan için ikinci selâm sünnet değildir.

Namazdan çıkmak için söylenecek selâm sözünün en azı Hanefîlere göre “es-selâm”, diğer mezheplere göre “es-selâmü aleyküm”dür. Sünnete uygun olanı ise Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre “es-selâmü aleyküm ve rahmetullah”, Mâlikî mezhebine göre “es-selâmü aleyküm” şeklindedir. Bazı fakihler tarafından “ve rahmetullah”tan sonra “ve berekâtüh” lafzının eklenmesinin mendup olduğu ifade edilir.

Selâm sadece belirli hareketle, belirli kelimelerin söylenmesinden ibaret bir şekil olmayıp, bu esnada kişi sağında ve solunda bulunan müminlere ve hafaza meleklerine selâm vermeyi, ayrıca imam cemaate, cemaat de imama ve cemaate selâm vermeyi, yani onlar için esenlik ve iyilik dilediğini gönlünden geçirmelidir.

Hanefî ve Hanbelî mezhebinde namazdan çıkışı cemaate duyurmak amacıyla imamın birinci selâmı ikinci selâma göre daha yüksek sesle söylemesi sünnettir. Mâlikî fakihlerinin bir kısmı ikinci selâm verilmesi halinde bunun sessiz söylenmesini mendup görür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun