Namaz kılmak için camide oturmak ibadet midir?

Namaz kılmak için camide oturmak ibadet midir?
Tarih: 26.05.2021 - 10:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir yerde otururken, namaz için camiye giden kimsenin orada oturmasının da namaz kılmak gibi ibadet olduğunu söylediler.
- Bu doğru mu, bununla ilgili bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, namaz kılmak için camide, mescitte, namaz kılınacak yerde durmak ve namazı beklemek de tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevaptır.

Konuyla ilgili bir hadis şöyledir:

“Bir kimsenin câmide cemaatle kıldığı namaz, işyerinde ve evinde kıldığı namazdan yirmi küsur derece daha sevaptır. Şöyle ki bir kişi güzelce abdest alır, sonra başka hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere câmiye gelirse, câmiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Câmiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece, tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır.

Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler:

Allah'ım! Ona merhamet et! 
Allah'ım! Onu bağışla!
Allah'ım! Onun tövbesini kabul et! diye ona dua ederler.”
(Buhari, Salat 87, Ezan 30, Büyu 49; Müslim, Taharet 12, Mesacid 272)

İslamiyet birlik ve beraberliği vazgeçilmez görmüş, bunu sağlayacak hususlardan biri olan cemaatle namaz kılmaya büyük önem vermiştir. Bu sebeple evde ve işyerinde yalnız başına kılınan namaza nispetle camide diğer müminlerle birlikte kılınan namazı çok daha üstün görmüştür. Burada zikredildiği gibi cemaatle kılınan namaza, tek başına kılınan namazdan yirmi küsur, bazı rivayetlerde yirmi beş, hatta yirmi yedi misli sevap verilmesinin sebebi de budur.

Evde ve işyerinde cemaatle kılınan namaz, camide cemaatle kılınan namaz gibi değerli olmamakla beraber, tek başına kılınan namazdan elbette daha sevaptır.

Hadis-i şerifimizde, namaz kılmak üzere cemaatle namaz kılmaya gidecek kimsenin önce güzelce abdest alması istenmektedir. Güzelce abdest almak ifadesiyle, abdest organlarının iyice yıkanması, abdestin sünnetlerine ve adabına uyulması kastedilmektedir. Sonra da o kimsenin bir başka iş için değil, sadece cemaatle namaz kılmak için yola çıkması gerekmektedir. Yani ihlas ve niyeti tam olmalıdır.

Evin camiye, mescide, cemaatle namaz kılınacak yere uzak olması, oraya girinceye kadar atılan her adım sebebiyle bir derece yükseltilmek ve bir günahı bağışlanmak imkanı verir. Nitekim Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz bu konuya şöyle açıklık getirmektedir:

“Namaz sebebiyle en çok sevap elde edenler, cemaate en uzak yerlerden yürüyerek gelenlerdir.” (Buhari, Ezan 31)

Cemaatle kılınacak namazı beklemenin de ayrı bir sevabı vardır. İster camide ister bir başka yerde namaz vaktinin gelmesini bekleyen kimse, ibadet halindedir. Camide bekleyenlerin kârı, hem ibadet ediyormuş gibi sevap kazanmak, hem de meleklerin duasını almaktır. Yalnız bu esnada bir inceliğe uymak gerekmektedir ki, o da kimseye eziyet etmemek ve abdestini bozmamaktır. Eziyetten maksat dedikodu yapmamak, eliyle ve diliyle birilerini incitmemektir. Ruhani birer varlık olan melekler, camide-mescitte abdestsiz durulmasından rahatsız olurlar. İşte bu sebeple camide-mescitte namazı beklerken abdestini bozmamak şartı ileri sürülmüştür.

Böylesi güzel duygularla, yani ihlasla ve Allah’ın rızasını kazanma düşüncesiyle kılınan namazın pek çok karşılığından biri 20 küsur derece fazla sevap almaktır. Bu miktar bazı hadislerde 25, daha sahih olan bazılarında ise 27 derece olarak belirtilmiştir. (Buhari, Ezan 30; Müslim, Mesacid 249)

Derecelerin farklı olmasında, namaz kılan kimsenin ihlasının, duyduğu huzur ve huşunun tesiri olduğu muhakkaktır.

Manevî bir huzur içinde kılınan namazın bir diğer karşılığı ise meleklerin duasını kazanmaktır. Dua eden bu melekler bizi koruyup gözeten hafaza melekleri olduğu gibi başka nevi melekler de olabilir. Meleklerin salatı demek, onların mümine istiğfar etmesi, yani günahlarının affını dilemesi demektir.

Şu halde melekler, namaz kılan kimsenin günahlarının bağışlanması için istiğfar ettikleri gibi ayrıca onlar için dua ederler.

Allah Teâlâ’nın meleklerin dua ve niyazlarını kabul ederek kulunu mağfiret etmesi demek, onun günahlarını bağışlaması demektir; kuluna rahmet etmesi ise ona bol bol ihsanda bulunması demektir. Buna göre:

- Her işte olduğu gibi, namaz kılarken ve cemaatle namaza giderken ihlaslı olmak, sadece Allah rızasını düşünmek gerekir.

- Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir.

- Cemaatle namaz kılmak üzere mescide gitmek ve orada namaz vaktini beklemek, insana büyük sevaplar kazandırır.

- Camide-mescitte abdestsiz durmak melekleri incittiği için, böyle yapanlar meleklerin duasından mahrum olurlar.

- Camide-mescitte veya başka bir yerde namaz vaktinin girmesini beklemek sevaptır.

- Usulüne uyarak abdest alanlar, büyük sevap kazanırlar. (bk. Riyazü's Salihin, İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun