Müşriklerin İslam devletindeki durumu nedir, öldürmek mi gerekir?

Tarih: 08.04.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zimmiler İslam devletinde devlete biat etmeyi ve cizye ödemeyi kabul ettiklerinde koruma altına alınıyorlar. Bildiğime göre zimmi sadece ehli kitaptan oluyor. Bazı yerlerde karşılaştım müşrikler ehli kitaptan ayrılmıştır.
- Peki İslam devletinde -DAVETE ENGEL OLMADIKLARI VEYA İSYAN ETMEDİKLERİ VE DEVLETE TABİİ OLDUKLARI ZAMAN- onlar da yaşama hakkı kazanıyor mu?
- Yoksa onlar bizimle savaşmasa da biz onlarla savaşmakla mı emrolunduk?
- Veya müşrik oldukları için İslam devleti onları katleder mi?
- Bu soruyu yakın bir tanıdığımın İslam devletinde müşriklerin yaşama hakkı yoktur dediği için sordum. Ben Rasulullah (sav)'in Mekke fethinde müşrikleri bağışladığını ifade ettim o da: "Nebi sav bunu sırf Muhammed kavmini öldürüyor demesinler diye böyle yaptı." dedi.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i zimmet (Zimmîler):

İslam ülkesinin vatandaşı olmuş kafirlere, arada bir ahid ve anlaşma (zimmet) olduğu için "zimmî, ehl-i zimmet" denir. Bunlar, din ve inanç dışında kalan sahalarda, Müslümanlarla eşit haklara sahiptirler. Bir hadise dayanan formül şöyledir:

"Lehimize olan onların da lehine, aleyhimize olan onların da aleyhinedir." (Mavsılî, İhtiyar, 4/119)

Fukaha, ehl-i zimmet olabilecek gayri müslimlerin hangileri olduğunu tartışmışlardır. Bu statüyü yalnız Ehl-i kitaba mahsus görenler vardır, bütün gayri müslimler ile zimmet akdinin yapılmasını caiz görenler vardır. Tarihi uygulama ikinci görüşe göre olmuştur.

Bu statüye tabi olan gayri müslimlerin haklarını savunmayı bizzat Rasûlullah üzerine almıştır:

"Bizimle anlaşması olana (zimmî vb.) haksızlık eden veya gücünün üstünde yükleyen yahut da rızası olmadan bir şeyini alan kimse, kıyamet günü karşısında beni bulacaktır." (Ebu Davud, İmara, 33)

Savaşta ve barışta kâfirlerin bilgi ve gücünden faydalanmak caizdir. Onlarla hediyeleşmek, selâmlarını almak, hastalarını ziyaret etmek, alışveriş yapmak caizdir. Hz. Peygamber (asm) ve ashabının tatbikatından bunların caiz olduğu anlaşılmaktadır.

Müslümanlar, kâfirlerin dinlerine ve dinî davranışlarına katılma, benimseme, beğenme, özenme manası taşıyan davranışlardan sakınma hususunda titizlik göstereceklerdir.

Kafirler ile Müslümanların karşılıklı ilişkileri üzerine detaylı bilgi için bk.:

- İbnu'l-Kayyim, Ahkamu-ehli'z-zimme;
- A. Zeydan, Ahkamu'z-zimmiyin;
- M. Hamidullah, İslamda Delvet İdâresi;
- H. Karaman, İslam Hukuku I ve III.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun