Münafık diye cenaze namazını kılmasak olur mu?

Tarih: 06.03.2022 - 09:11 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslüman olarak bilinen bir kimsenin cenaze namazı kılınır, böyle biri hakkında "münafık" demek günahtır, iftiradır; hem Allah hakkında hem de kul hakkına girmiş olur.

Bu kısa bilgiden sonra detaya gelince:

Hemen her devirde kendini Müslüman gibi gösterip gerçekte Müslüman olmayanlar hep bulunmuştur. Peygamber (asm) Efendimizin Medine hayatının ilk dönemlerinde Medine’de hayli münafık olduğu hem Kur'an ayetlerinden hem hadis-i şeriflerden hem de siyer kitaplarından anlaşılmaktadır.

İlgili bir Kur'an ayeti, onların cenaze namazı ile ilgili olarak Hz. Peygambere (asm) şöyle bildirir:

“Onlardan ölen biri için asla salatte bulunma (namazını kılma) ve kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.” (Tevbe 9/84)

Ayet, münafıkların reisi İbn Selülün ölümüyle ilgili inmiştir. Hz. Peygamber Efendimiz (asm), Müslüman olan oğlunun talebi üzerine onun cenaze namazını kıldırmıştı.

Bazıları bu ayete dayanarak ve çevrelerinde vefat etmiş bazı kişileri münafık kabul ederek, onların cenazelerinde bulunmak istemezler. Bediüzzaman Hazretleri, bu hassas konuda şu ince noktaya temas eder:

"Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz" mealindeki ayet, o zamandaki ihbar-ı İlahî ile bilinen kati münafıklar demektir. Yoksa zan ile şüphe ile münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Madem "Lâ ilahe illallah" der, ehl-i kıbledir. Sarih küfür söylemese veyahut tövbe etse, namazı kılınabilir. (bk. Emirdağ Lahikası-I, s. 78-79)

Demek ki, Allah’ın bildirmesiyle münafık olduğu kesin olarak bilinen bir kimsenin namazında bulunmak uygun olmaz. Ama suizanla o kimseye münafık nazarıyla bakıp sadece bir şüpheden dolayı namazını kılmamak asla uygun değildir, münafık demek günahtır, iftira olur.

Öte yandan, gerçekte münafık olan birinin cenaze namazını münafık olduğunu bilmeden kıldığımızda, biz kıldığımız namazın sevabını alırız. Onun ruhu ise, gerçekte münafık olduğu cihetle bundan istifade edemez.

Diğer taraftan, Ankara ve İstanbul gibi büyük bir şehirde namaz sonrasında cenaze namazı kılınacağını bildiğimizde “Acaba münafık mıdır?” diye şüpheye düşmemiz asla uygun değildir. Normal şartlar altında, İslam diyarında cenazesi camiye getirilen biri Müslüman kabul edilir ve cenaze namazı kılınır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun