Münafığın şerrinden nasıl emin olacağız, neler yapmalıyız?

Münafığın şerrinden nasıl emin olacağız, neler yapmalıyız?
Tarih: 30.03.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Siyerden örnek verirseniz sevinirim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Münafık olan kimsenin durumu bilinmez. Görünürde mümin, içinde kâfirdir. Bu sebeple, münafıklar diğer kâfirlerden daha zararlıdır. Bakara suresinin baş tarafında, bilinen kafirler iki ayette zikredilirken, münafıklar 13 ayette zikredilmiştir.

- Münafıkların bazı özellikleri ayet ve hadislerde beyan edilmiştir. Mesela bir hadiste şöyle denilmiştir:

“Münafığın alameti dörttür: Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar.” (Buhari, Îmân 24)

Bu konuda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır:

a) Halk arasında kullanılan münafık kavramı ile dinde yer alan bu kavram çok farklıdır. Halk arasında münafık kavramı, ikiyüzlü, yalan söyleyen veya yukarıdaki hadiste ifade edilen özelliklerden bir veya birkaçına sahip olan kimse için kullanılır. Dindeki “münafık” kelimesinin asıl manası, görünürde mümin, içinde kafir olan kimsedir..

b) Münafık kimseyi gerçek manasıyla tespit etmek güçtür. Asr-ı saadette, bunlar Allah tarafından peygamberine bildirilmiştir. O da -bir hikmete binaen- Hz. Huzeyfe’ye bunların isim listesini vermiştir. Hz. Ömer bile o listede yer alıp almadığını Huzeyfe’ye sormuştur.

Demek ki, insan önce kendi nefsinden başlamalıdır. Kendini unutup başkasının kusurları ile meşgul olan, ömrünü boş yere harcamış olur.

c) Münafığı tanımadığımıza göre, onun şerrinden hiçbir zaman emin olamayız.

Bununla beraber, en önemli koruma yolu, Allah’a sığınmak, ona tevekkül etmektir. Bu da ancak Allah’a samimi kulluk etmek, takvada bulunmak, Onun emir ve yasaklarına bütün benliğiyle riayet etmekle olur. Yani, Allah’a dostluk yüzünü gösterirseniz, Allah da size dost olur ve dostlarını her türlü şerlerden korur.

d) Ayrıca, tahkiki iman, samimi takva hakiki kulluğun bir meyvesi, parlak bir ferasete sahip olmaktır. “Müminin ferasetinden çekinin, çünkü o Allah’ın (kendisine verdiği iman) nuruyla görür.” (Mecmauz-zevaid, 10/268) hadisinde ifade edildiği üzere, Allah’a karşı sevgi ve saygı gösteren insanlarda, kötü adamların şerlerini görebilir ve ondan nasıl korunacağını hissedebilir bir nurlu feraset oluşur.

f) İnsan kendi kalesini sağlam yaparsa, dışarıdan gelen arızalara karşı koruma görevini sürdürebilir. Şayet sağlam değilse, bir şekilde içeriye kötülükler sızar ve sakinlerini rahatsız eder.

Demek ki, biz iman ve İslam kalelerimizi sağlam tutarsak, münafıkların, insi ve cinni şeytanların şerlerinden emin olabiliriz.

Bu tedbirler fertler için olduğu kadar toplum için de geçerlidir.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in bazı sebeplerle münafıklar için ayrı bir statü belirlemediği bilinmektedir. Bu uygulama ile İslamî müsamaha ve sabrın enginliği gösterilmekte, ayrıca iman etmeleri ihtimali göz önüne alınmakta ve neticede açıkça İslam düşmanlığı yapmaları da engellenmiş olmaktaydı (bk. Elmalılı, 1/240-241)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun