Gök katları görülebilir bir şey midir?

Tarih: 08.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mülk Suresi 3. Ayette "Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?" buyurulmaktadır.
- Gök katları görülebilir bir şey midir ki Allah bu şekilde hitap ediyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin mealleri:

“Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan odur. Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.” (Mülk, 67/3-4)

“Gözünü çevir de bir bak” emri, yedi gökten çok, “Allah'ın yaratışı / Allah’ın bütün varlıklarda kendini gösteren yaratma sanatı”na bakar. Herkes, bu ayetin muhatabıdır ve herkes kendi, bilgisi, görgüsü ve kapasitesi nispetinde Allah’ın bu yaratışını/harika sanat tablolarını seyredeceği bir çevre bulabilir. Birileri, teleskopla gökleri temaşa eder, birileri mikroskopla atomları, birileri de gözleriyle gördüğü dağı, toprağı, ağacı, meyveyi inceler. Hepsi de “gördüğüm bu yaratılmış sanat tablolarında asla bir kusur görmedim” demek zorunda kalır.

Mülk Suresi'nin ilk ayetlerinde Allah'ın yüceliği, kudreti, evrendeki hükümranlığı ve her şeyin kendisinin kudret elinde olduğu, evrende istediği gibi tasarrufta bulunabileceği ifade edilmiş, sonraki âyetlerde ise O'nun kudretinin eserlerinden örnekler verilmiştir. Yüce Allah'ın kudret ve tasarrufunu en açık bir şekilde gösteren delilleri içermekte; Allah'ın, dünyada insanların güzel işler yapma hususunda birbirleriyle rekabet etmelerini sağlamak, kimlerin kendi emir ve yasaklarına uyarak daha güzel işler yapacağını ortaya çıkarmak için hayatı ve ölümü yarattığını bildirmektedir.

Yukarıya mealini aldığımız 3 ve 4. âyetlerde evrenin eksiksiz, kusursuz yaratılışına, mükemmel işleyişine ve düzenine dikkat çekilmekte, böylece bu muhteşem varlık düzeninin kör bir tesadüfle meydana gelmiş olamayacağı ve devam edemeyeceği; bunun ancak üstün bir ilim, irade ve kudret sahibinin yaratması ve yönetmesiyle mümkün olduğu belirtilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun