Mühr-i Süleyman'ı takmak caiz midir?

Tarih: 18.12.2016 - 01:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mühr-i Süleyman'ı kolye veya yüzük olarak kullanmak caiz midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mühr-i Süleyman, Hz. Süleyman’a isnat edilen mucizevî yüzük, bu yüzüğün üzerine hakkedilmiş altı köşeli yıldız demektir. 

Birinin tepesi diğerinin tabanına geçirilmiş iki eşkenar üçgenin meydana getirdiği bir sembol olup Müslümanlar arasında “Hâtem-i Süleyman”, Yahudi ve Hristiyanlarca “Dâvûd yıldızı” diye anılır.

Mühr-i Süleyman İslâm inancına,

“Kıyametten önce yer altından elinde Süleyman’ın mührü ve Mûsâ’nın asası olduğu halde bir dabbe çıkacak ve asasıyla Müslümanların yüzünü aydınlatacak, mührüyle kafirlerin yüzünü mühürleyecektir.” (Müsned, II, 259; İbn Mâce, Fiten, 31)

mealindeki hadis dolayısıyla girmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde çok yaygın olarak kullanılan Mühr‑i Süleyman, kılıçlar üzerinde, cami duvarlarında, mezar taşlarında, çeşme ve şadırvanlarda, kapı kanatlarında, tepsi ve tabaklarda, sikke ve mangırlarda, hatta Barbaros Hayrettin Paşa'nın (rahmetullahi aleyh) sancağında da kullanılmıştır.

Demek ki, bu mühür geçmişte Hz. Süleyman´ın mührü olarak anlam kazanmış ve bu anlamda kullanılmıştır.

Ancak günümüzde bazı kesimler bunu satanizm ve masonluk ile ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla bugün neyi ifade ediyorsa bakış açımız da ona göre olacaktır. Bu nedenle günümüzde bu sembolü taşımak ve bulundurmak doğru olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun