Melekler her durumda günahları yazar mı?

Tarih: 01.04.2016 - 09:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadiste adam zina ediyorsa veya haram bir halde ise ve melekler terk ediyorsa günahı nasıl yazılır?
“Kişi cinsî münasebette bulunduğu zaman ona refakat eden ve sözleri -davranışları-işlerini tescil eden melekler ondan ayrılırlar.” (bk. Feyzül-Kadîr, 3/126, no: 2911)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve “garip diyerek zayıf” olduğuna işaret etmiştir (bk. Tirmizi, h. no:2800). Senedinde Leys b. Ebi Süleym adındaki ravi de zayıftır. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, 8/69)

- Ne Kur’an’da ne de sahih sünnette meleklerin herhangi bir durumda bazı şeyleri yazmayacağına dair en ufak bir bilgi yoktur.

Keza, meleklerin amelleri yazarken, amel sahibi kişiyle aynı mekânı paylaşıp paylaşmadıklarına dair de bir bilgiye rastlayamadık.

Bu sebeple gaybi bir mesele olan bu konuda bir yorum yapmak isabetli olmaz.

Ancak, Kitap ve sünnette meleklerin insanın söz ve fiil olarak ortaya koyduğu her şeyi yazacaklarına dair bilgiler vardır.

Buna göre diyebiliriz ki, melekler her durumda yapılan işleri veya söylenen sözleri mutlaka yazıyorlar. Şayet zayıf rivayetlerde olduğu gibi, “tuvalet ve cinsi münasebet esnasında” o mahalli terk etseler bile uzaktan yine de o esnada yapılanları kaydederler...

- Bununla beraber İmam Nevevi’ye göre, insanların amellerini kaydeden melekler hiçbir mekânda amel sahibini terk etmezler. Çünkü onlar her şeyi yazmakla görevlidir. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 14/84/h.no:83)

Demek ki sorudaki “endişeye” gerek yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kiramen katibin melekleri helaya (tuvalete) giderken ve cinsî yakınlık ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun