Medine’deki Yahudilerin Müslüman olmadıkları için Enam suresinin 106 ve 107. ayetlerinin indirildiği iddiası doğru mudur?

Tarih: 04.02.2013 - 12:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimiz (asm) hicretten sonra Medine civarındaki Yahudileri Müslüman yapmaya çalışmış, yapamayınca Medine'deki Müslümanlar "Hani sen her şeyi yapabilen Allah'ın peygamberiydin." tarzı söylenmeye başladıklarında, prestijini kurtarmak için (Enam suresi, ayet 107, 125; Nahl Suresi, ayet 93’ü indirmiştir; gerçekten de bu ayetlerin iniş sebebi bu durum olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda söz konusu olan “Medine’deki Müslümanlar 'Hani sen her şeyi yapabilen Allah'ın peygamberiydin!..' tarzı söylenmeye başladıklarında prestijini kurtarmak...” şeklindeki iddialar, tamamen bir iftiradan ibarettir. Bu iddianın cahilce bir yalan ve iftira olduğunu en açık ve en basit bir göstergesi şudur ki; Enam suresi ile Nahl suresinin her ikisi de Mekke’de inmiştir; Medine ile bir ilgisi yoktur. Ayetlerde “MÜŞRİKLER”den söz edilmesi bunu kör gözlere de göstermektedir.

Kur’a’nın bazı ayetlerinin Hz. Peygamber (asm)'e teselli vermek, onu üzüntüden kurtarmak için indiği doğrudur. Bunlardan bir-ikisi de soruda söz konusu edilen ayetlerdir. Ancak bu teselli konusu, soruda geçtiği şekildeki bir gerekçe değildir. Tefsir kaynaklarının bildirdiğine göre, (Medine Müslümanları değil), Mekke müşrikleri tarafından Hz. Peygamber yalanlanıyor, ortaya koyduğu Kur’an’ın Allah’ın kelamı olmadığını öne sürüyorlardı. Bunun üzerine Enam suresinin 106-107. ayetleri indirildi:

“Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa ona tâbi ol. O’ndan başka tanrı yoktur. Onun için, sen de müşriklerden uzak dur. Eğer Allah dileseydi onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin.” (bk Taberi, Razi, İbn Aşur, ilgili ayetlerin tefsiri)

Enam suresinin 125. ayetinin meali şöyledir:

“Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslâm’a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece, imana gelmeyenlere rüsvaylık verir.”

Bu ayetin söz konusu iddiayla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Kaynaklarda böyle bir iddianın en ufak bir izine rastlayan varsa, buyursun koysun ortaya!..

Nahl suresinin 93. ayetinin meali şöyledir:

“Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lâkin O, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz.”

Bu ayetin ilgili iddia ile ne alakası vardır. Bu akıl fukarası inkârcıların çelişkileri o kadar komiktir ki, aslında cevap vermeye bile değmez. Medine’de inen ve savaşla ilgili olan ayetleri gördükleri zaman, İslam dini savaş dinidir, derler. Bu ayetlerde olduğu gibi, insanlarla güzelce mücadele etmeyi emreden ayetleri gördükleri zaman, korkudan kaybedilen prestiji kazanmaya yönelik olduğunu iddia ederler.

Diğerlerinde olduğu gibi, bu ayetle ilgili ortaya attıkları iddianın da aslı astarı yoktur. Hiçbir kaynakta böyle bir iddia seslendirilmiş değildir.

Bu gibi düz mantıkla yapılan iftiralara karşı müminlerin dikkatli olması gerekir. Aynı mantıkla biri de kalkar şunu iddia edebilir: “Bu iddiaları ortaya atanlar, adam öldürmüş, hırsızlık yapmış anarşist kimselerdir. Bunlar suçları ortaya çıkmak üzere iken, bunu örtbas etmek için bu iddiaları ortaya atmışlar.” Eğer böyle değilse, haydi bunu ispat etsinler; cinayet işlemedikleri ve hırsızlık yapmadıklarını ispat etsinler!.. Mümkün mü?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun