“Çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak.” anlamındaki ayetten maksat kıyametin kopması mıdır?

Tarih: 13.12.2012 - 11:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Gökten düşmekte olan parçalar görseler, 'Bunlar, üst üste yığılmış bulutlardır.' derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak." ﴾Tır, 52/44 ve 45﴿

- Çarpılacakları günden kasıt, gök cisminin dünyaya çarpması ve dünyanın ters yönden (batıdan doğuya döndürmesi) dönmesini çıkarabilir miyiz?

- Zira yine Kur'an'da geçmekte "Güneş batıdan doğduğu zaman" diye?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin Mealleri şöyledir:

“(Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi) gökten bir parçanın düştüğünü görseler, (inatlarından ötürü) 'Bunlar üst üste yığılmış bulutlardır.' derler. (Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkâr ederler.)  O halde sen onları, darbe yiyip çarpılacakları günlerine kadar kendi hallerine bırak!” (Tur, 52/44-45)

- Bu ayette yer alan “gök parçaları” ifadesi, şu ayetlerde yer alan kâfirlerin alaylı ve şımarık isteklerine karşı bir cevap niteliğindedir:

“Ve 'Biz' dediler; 'sana asla inanmayacağız. Ta ki yerden bir pınar akıtasın. Yahut senin hurma ve üzüm bağların olsun da aralarından gürül gürül ırmaklar akıtasın. Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü parçalayıp üzerimize kısım kısım/parça parça düşüresin ya da Allah’ı ve melekleri karşımıza getiresin de onlar senin söylediklerine şahitlik etsinler.'” (İsra, 17/90-92) (Tur Suresi ile İsra suresinin ayetleri arasındaki ilişki için bk. Taberi, Keşşaf, Maverdi, Semarkandî, Razî, Beyzavî, Nesefî, İbn Aşur, Alusî, Tur:44-45. ayetin tefsiri)

- Bu bilgilere göre, sorudaki ayetin hedefi bellidir. O da inanmaya hiç yanaşmayan, sırf  inat olsun diye alaycı bir tavırla Hz. peygamber (asm)'den göklerin bazı parçalarını yere düşürmesini yapmacıktan isteyen bazı inkârcılara verilen bir cevaptır. O cevap da şudur:

“Şayet inkârcılar, kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi gökten bir parçanın düştüğünü görseler dahi inatlarından ötürü 'Bunlar üst üste yığılmış bulutlardır.' derler.”

- Bu sebeple, göklerin parçalanmasını bu ayetin işaretinden çıkartmaya çalışmak pek isabetli görülmüyor. Çünkü ayetin maksadı bellidir.

- “O halde sen onları, darbe yiyip çarpılacakları günlerine kadar kendi hallerine bırak!” mealindeki ayetin ifadesi, alimlerin bazılarına göre “çarpılacakları gün”den maksat öldükleri gün, diğer bazılarına göre ise kıyamet günüdür.[Misal olarak bk. İbn Kesir, İbn Aşur’a göre(a.g.y).  Alusi’ye göre (a.g.y)] “kıyamet günü” görüşü cumhura aittir.

- Bununla beraber, “gök parçalarının düşmesi”nden bahseden başka ayetlerde istikbale dair olaylara işaretler söz konusudur:

Mesela:

“Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Elbette bunda Rabbine yönelen her kul için ibret vardır.” (Sebe, 34/9)

mealindeki ayette istikbalde göklerden parçaların düşebileceğine işaret edilmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Güneş secde etmeye gider ve bir gün battığı yerden doğar, hadisini açıklar mısınız?

Enam suresi 158. ayet kıyamet alametlerinden olan güneşin batıdan doğmasına mı işaret etmektedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun