Gücün yetiyorsa göğe merdiven daya, ayeti miracın olmadığına mı delil?

Tarih: 21.02.2023 - 08:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Miraç mucizesini kabul etmeyen bazı kimseler, Kuran’dan bir ayeti delil getiriyorlar, doğru mu?
- İddia şöyle:
- Enam suresi 35. ayette Rabbimiz Nebimize ''gücün yetiyorsa göğe merdiven daya ve oradan delil/ayet getir'' derken, ne tuhaftır ki gelenekçiler Nebimizi hem göğe çıkarıp hem ayet getirtmeyi başarmışlar (!)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldi ise, yapabilirsen, yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki, onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O hâlde sakın cahillerden olma!” (Enam, 6/35)

- Buradaki ayetlerden maksat, normal mucizeler değil, inatlarından istedikleri bazı harika şeylerdir. Kuran’da bu alaycı, inatçı inkârcıların sırf istihza ve tahkir amacıyla istedikleri harikaların Allah tarafından onlara gösterilmeyeceği hususuna işaret edilmiştir. Bu şımarık ve alaycı istekleri Kuran’da şöyle seslendirilmiştir:

“Yemin olsun ki biz bu Kur’an’da her konuyu çeşitli üslup ve misallerle tekrar tekrar açıkladık. Ne var ki, insanların çoğu yine de inkârda ayak direttiler. Kâfirler şöyle dediler: ‘Bize şu kupkuru yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla iman etmeyiz. Veya inanmamız için senin hurma bahçelerin ve üzüm bağların olmalı, bunlar arasından gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin. Ya da Allah ve meleklerini karşımıza getirmelisin, onlar da senin doğruluğuna şahitlik etmelidir. Yahut da altından yapılmış bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın; fakat bize okuyabileceğimiz bir kitap getirmedikçe senin göğe çıktığına da inanmayız haa!’ Rasûlüm! De ki: ‘Ey bütün noksan sıfatlardan münezzeh / pak ve uzak olan Rabbim! (Bunlar ne biçim sözler!) Ben nihayet peygamber olarak gönderilmiş bir insandan başka neyim ki?' (İsra, 17/89-93)

İşte Enam 35. ayetteki ifadeler bu küstahça söylenmiş ve önerilmiş işlere karşı verilen bir cevaptır. Kim bilir, belki de Hz. Peygamber (asm) “onların imana gelmeleri için keşke bu istediklerini de yapabilseydim” diye içinden de geçirmiştir. Onun bu konudaki tasavvurlarının da tahakkuk ettirilmeyeceğine dair kesin bir işaret olmak üzere bu ayeti indirmiştir. Zira, meallerini verdiğimiz ayetleri, teemmülle okuyan, bu önerilerin ne kadar ciddiyetten uzak ne kadar alaycı, ne kadar inatçı bir zihniyetin ürünü olduğunu kolaylıkla anlar.

İşte Allah bu küstahça önerilere karşı söz konusu ayetle ağızlarına tokat vurmuştur. Böylece hem inkârcıların ağızlarının payını vermiş hem de Hz. Peygamber Efendimizi (asm) bu konuda uyarmış ya da teselli vermiştir. Âdeta ona, “Bu istekleri ben kabul etmem; senin gücün yetiyorsa sen yap bakalım.” diye hem uyarmış hem de bunlara cevap vermek zorunda kalmadığını anladığı için teselli ve huzur bulmuştur.

İlave bilgi için tıklayınız:

- MİRAÇ MUCİZESİ NASIL AÇIKLANABİLİR?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun