"Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır." (Nur, 24/13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

Tarih: 11.04.2012 - 00:25 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetin meali şöyledir:

“O iftiracılar dört şahit getirselerdi ya! Şahitlerini getirmediklerine göre, onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir.” (Nur, 24/13)

Ayette yer alan “indellah” ifadesi “Allah katında” olarak tercüme edilmekle beraber, bunun bu ayetteki manası “Allah’ın hükmünde/Allah’ın şer’î hükmüne göre” demektir. (bk. Razî, Ebu Hayyan, İbn Kesir, Kurtubî, Beyzavî, M. Seyyid Tantavî, ilgili ayetin tefsiri)

Buna göre, ayette genel olarak şu mesaj veriliyor:

Herhangi bir insan, bir kimseye kazif/zina isnadı suçlamasında bulunursa, mutlaka dört şahit getirmesi gerekir, aksi takdirde Allah’ın ortaya koyduğu şer’î hükmüne göre yalancı sayılır.

Fakat Allah’ın ilminde bir kimsenin doğru veya yalancı olması, şeriatin zahiri hükümleriyle ters düşebilir. Çünkü bazen bir kişi, hakkında şahitlik yapan yalancı şahitlerden ötürü formel hukuka göre suçlu bulunduğu halde, Allah katında suçsuzdur.

Bazen de aksi söz konusudur; şahitler bulunmadığı için kişi suçsuz bulunup berat ettiği halde, ama gerçekte suçlu olduğundan, Allah katında suçlu muamelesi görür.

Hz. Ömer’in meşhur şu sözü önemli bir ölçüdür:

“Biz görünüşe göre hükmederiz, işin -bilmediğimiz- gizli tarafını ise Allah’a havale ederiz.”

Kurtubî de -aktardığımız bu bilgileri- ayetteki “indellah=Allah katında” kavramını “Allah’ın hükmüne göre” olduğunun delili olarak değerlendirmiştir. (Kurtubî, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun