Peygamberimiz Hz. Muhammed, annesi için mağfiret dilediği halde, Allah neden izin vermemiştir?

Tarih: 02.02.2012 - 01:09 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebû Hüreyre anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) annesinin kabrini ziyaret ederek ağladı. Yanındakileri de ağlattı. Sonra şöyle buyurdu:

“Annem için istiğfarda bulunmak hususunda Rabbimden izin istedim. Fakat bana izin verilmedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim; ona izin verildi. Binâenaleyh sizler de kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır.” (Müslim, Cenaiz, 106; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 77; Nesai, Cenaiz, 101; ibnu Mâce, Cenâiz, 48; Müsned, 2/44)

İmam Nevevî'nin bildirdiğine göre, “Bu hadîs değişik râvîlerden -sağlam senetlerle- rivayet edilmiştir. Hiç şüphesiz, bu sahih bir hadistir.” (Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Bir rivayete göre sahabiler, "Yâ Resûlallah, niçin ağladınız?" diye sormuşlar, Peygamberimiz, "Annemin, benim hakkımdaki şefkat ve merhametini düşündüm de ağladım." diye cevap vermiştir. (İbn Sad, Tabakât, 1/116-117)

Kadı Iyaz, Peygamber Efendimizin ağlamasının, annesinin kendi zamanına ulaşıp da kendisine iman etme şerefinden mahrum kaldığı için olduğunu söylemiştir. (bk.Nevevî, a.y)

Suyutî'ye göre, bu hadis sonradan nesh olmuştur. Çünkü, Veda haccı sırasında Peygamberimizin annesi diriltilmiş ve ona iman ettikten sonra tekrar vefat etmiştir. (bk. Suyutî, ilgili hadisin şerhi). Suyutî, bu konuda yedi adet eser yazdığını da belirtmiştir. (Nevevi, a.y)

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Hz. Peygamberin anne-babası her şeyden önce FETRET devrinde yaşamış kimselerdendir. Bu konudaki değişik ayet ve hadislere dayanan alimlerin büyük çoğunluğuna göre, Fetret ehli olanlar, ehl-i necattır. Başka insanlar fetret döneminden ötürü cennete giderken, sadece Hz. Peygamberin anne-babasının bu haktan yararlanmamalarının hiçbir izahı olamaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz'in annesinin, babasının, dedesinin ve amcalarının imanı hakkında bilgi verir misiniz? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun