Lut kavminin helak olduğuna bilimsel delil var mı?

Lut kavminin helak olduğuna bilimsel delil var mı?
Tarih: 26.07.2023 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı evrimciler bilim insanlarının bölgede yaptıkları araştırmalar sonucunda bu bölgede yaşayan insanların 3700 yıl önce meteor yağmurlarıyla yok olduğunu ve bir medeniyetin böylece kalkmış olduğunu ve sayısız kanıtlarını bulduklarını 2018 yılında açıklayıp ilk kanıtları paylaştığını ve ayrıca bazı bulgulara göre meteorlar 500 kilometrekarelik bir alanda etkili olup yaşayan hiç kimse bırakmayacak kadar etkili olduğu söyleniyor ve meteorun çarpışından sonra çıkan şok ses dalgası yine bu etkiyi genişletip insanları yok ettiği iddia ediliyor.
- Ve yine bazı evrimcilere göre buluntulara ve bilimsel kanıtlara göre, yüzeye meteor düşmemiş ancak Sibirya'daki Tunguska Olayı'nda olduğu gibi havada infilak ettiğini iddia ediyor.
- Aynı zamanda bazı tarihçiler, büyük depremler sonucu ortaya çıkan doğalgazın tutuşması ile devasa yangınların çıktığını savunmuştur.  
- Bu söylenenleri yalanlayabilir misiniz?
- Bunlar, Lut kavminin gerçekten helak olduğuna dair bilimsel bir gerçek olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki bilgileri doğru kabul ettiğimizde, Hz. Lut kavminin helak edilmesi, söz konusu edilen olaylarla bir ilişkisinin olup olmadığını Kuran’dan öğreneceğiz.

Lut Kavminin yaşadığı yer bugün İsrail-Ürdün sınırında yer alan Lut Gölü olarak bilinmektedir. Yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda bu yerin "Sodom" şehri olduğu kesinleşmiştir. Lut Gölü ve çevresi incelendiği zaman çeşitli çöküntüler olduğu dikkat çekmektedir ki, bunlar bir felaketin izlerini taşıyor.

Konuyu birkaç madde hâlinde şöyle açıklayabiliriz

Ses Dalgası

Soruda; “Meteorun çarpışından sonra çıkan şok ses dalgası yine bu etkiyi genişletip insanları yok ettiği iddia ediliyor.”

Bu iddiadaki bilgiler aşağıda meali verilen şu ayetin ifadesiyle örtüşmektedir.

“Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi!” (Hicr, 15/73)

Meteor Yağmurları

Soruda; “bölgede yaşayan insanların 3700 yıl önce meteor yağmurlarıyla yok olduğu...” anlatılmıştır.

Söz konusu tespitler aşağıda meali verilen şu ayetin ifadesine uygundur:

“Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik, üzerlerine taşlaşmış çamur / balçıktan pişirilmiş çamur yağdırdık.” (Hicr, 15/74; Hud, 11/82)

Deprem

Soruda yer verilen “Bazı tarihçiler, büyük depremler sonucu ortaya çıkan doğalgazın tutuşması ile devasa yangınların çıktığını savunmuştur.” şeklindeki ifadeler de Kuran’ın ifadelerine tatbik edilebilir.

Bilindiği üzere, genellikle büyük depremler sonucu, korkunç sesler, büyük çökmeler, yangınlar, şiddetli yağmurlar, seller, tsunamiler, meteor yağmurları, yanardağlar / volkanlar ortaya çıktığı bilinmektedir.

İşte buna göre, ayetlerde iç içe tasvir edilen manzaraların hepsi büyük bir depremin unsurları olarak görülmektedir. Mesela:

“Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi! Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik, üzerlerine taşlaşmış çamur (meteor taşları) yağdırdık!” (Hicr, 15/73-74)

mealindeki ayetlerde yukarıda bahsedilen manzaralar tasvir edilmiştir.

Evvela, korkunç sesler / derin uğultular depremin bir unsuru olarak söz konusu edilmiştir.

İkincisi: İkâmet ettikleri yurtlarının altüst olması, depremin ana merkez damarının sarsıntısı şeklinde algılanabilir.

Üçüncüsü: Lut kavminin üzerlerine taşlaşmış çamurun (meteor taşları) yağdırılması büyük depremlerin hem yerden hem gökten bütün müştemilatıyla ortaya çıkan bir sarsıntı olduğunu göstermektedir. Bu konuda daha bir çok ayetten bahsetmek mümkündür.

Not: Aynı olay deprem, tsunami, meteor yağmuru, volkanlar, yangınlar, korkunç sesler, yere batmaları vs. unsurlardan oluşan bir kombinasyon merkezinde bir olayın meydana gelmesi hem mümkün hem vakidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun