Hz. Nuh'tan sonra gelen kavim kimdir?

Tarih: 18.10.2019 - 15:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

23. sure, 31. ayette geçen kavim Ad veya Semud kavmi midir?
31:  "Sonra onların ardından bir başka nesil meydana getirdik."
- Hz. Nuhtan sonra gelen kavim kimdir?
- Ayette, Hz. Nuh'dan sonraki gelen kavmin helaki olan korkunç ses azabına göre bu hangi kavimdir?
- Bazı alimler Semud diyor ancak Semud kavmi Hz. Nuh'tan sonra gelen kavim değildir.. 
- Peki sıralamada bir yanlış mı vardır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Nuh kavminin helakinden sonra inşa edilen kavim hakkında farklı yorumlar vardır:

Bazılarına göre, Hz. Nuh kavminden sonra tarih sahnesine çıkan topluluk Ad kavmidir. Peygamberleri ise, Hz. Hud’dur.

Diğer bazı alimlere göre ise, Hz. Nuh kavminden sonra gelenler Semud kavmidir. Peygamberleri ise Hz. Salih’tir.

Bunların delili şu ayetlerdir:

"Nitekim, vukuu kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onları! Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme!" (Mu'minun, 23/41)

"Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çökekaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki, Semûd kavmi gerçekten Rablerini inkâr ettiler. Yine bilesiniz ki, Semûd kavmi (Allah'ın rahmetinden) uzak kılındı." (Hud, 11/67, 68)

Mu'minun suresi 41. ayette söz konusu kavmin bir sayha ile helak olduğu bildirilmiştir. Yine Hud suresi 67 ve 68. ayetlerde, sayha ile helak olan kavmin Semud kavmi olduğu açıkça bildirilmiştir. Bu ortak eylem planı, buradaki kavmin de Semud kavmi olduğunu göstermektedir.

Bununla beraber, Hud Suresinin 94. ayetinde, sayha ile helak olan bir topluluk da Hz. Şuayb kavmidir. Bu sebeple, buradaki kavim onun kavmi de olabilir. (bk. Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)

Hülasa: ilgili ayetlerde tarihte cereyan eden bazı kavimlerin helak sebepleri ve helak şekli belirtilmiş, fakat bu kavmin kimler olduğu belirtilmemiştir. Elbette bu, Allah’ın bir tercihidir ve hikmetinin öngördüğü bir tasarruftur.

Belki de bunun hikmetlerinden biri, aynı akıbete uğramış değişik kavimleri çağrıştırmak ve tarihin tekerrürü sebebiyle “gönderilen peygamberlere isyan etme” ortak suçundan dolayı aynı cezaya çarptırılmış olduklarına dikkat çekilmiş, bu isyanın tekrar etmesi durumunda, Hz. Peygamber (asm)’ın ümmetinin kıyamete kadar devam eden sürecinde de bu tür sayhaların tekrar edeceğine işaret edilmiştir.

Bu ahir zamanda sık sık ortaya çıkan depremlerin beraberinde getirdiği bu sayhalar, bu sahnelerdeki manzaraları yansıtmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun