Lanet etmenin ölçüsü nedir?

Tarih: 09.03.2020 - 12:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yerinde ve zamanında bazı kimselere melekler lanet edebilirken, Resulullah lanet ederken Allah lanet ederken aynı fiilleri işleyen kimselere lanet etmek Müslümana neden yakışmaz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, Resulü ve meleklerin lanet ettiği insanların akıbetleri Allah tarafından bilinmektedir. Allah o kimselerin hidayete gelmeyip küfür üzerinde öleceklerini ve rahmetten mahrum kalarak lanete uğrayacaklarını bilmektedir.

İnsan olarak bizim başkalarının akıbetini, kimin imanla kabre girip kimin imansız gireceğini bilmiyoruz.

Bugün çok açık bir şekilde laneti hakedecek bir pozisyonda olan bir kimsenin yarın ıslah-ı hâl edip lanetten kurtulması söz konusu olabilir.

Bu sebepledir ki İslam’da “genel olarak kafirlere, zındıklara lanet caiz olmakla beraber, belli şahıslara lanet okumak uygun değildir.” Çünkü belli şahısların akıbeti bizce meçhuldur. 

Ayrıca zahirde bazı durumlar, haller, sözler küfür göründüğü halde, gerçekte küfür değildir. Çünkü onlar o kişinin küfründen değil, başka sebeplerden kaynaklanmıştır. İnsanlar hangi vasfın küfürden neşet edip etmediğini bilmedikleri için, kafir demeye veya lanet etmeye yeltenmemeleri en isabetli bir tercihtir.

Konuyu Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim:

“Meselâ: (Kur’an veya hadis) Demiş bu şey küfürdür. Yani o sıfat imandan neş'et etmemiş, o sıfat kâfiredir. O haysiyet ile o zât küfür etti denilir. Fakat mevsufu (o sıfatın sahibi) ise (kendisinde bulunan sıfatlar) imandan neş'et ettikleri gibi ve (o kimse) imanın tereşşuhatına da hâize olan başka masume evsafa mâlik olduğundan, o zât kâfirdir denilmez. İllâ ki, o sıfat küfürden neş'et ettiği yakînen biline. Zira başka sebebden de neş'et edebilir. Sıfatın delaletinde (şekk) var. İmanın vücudunda da (yakîn) var. Şekk ise yakînin hükmünü izale etmez. Tekfire (ve tel’ine) çabuk cür'et edenler düşünsünler!” (bk. Sünuhat-Tuluat-İşarat, s. 16-17)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun