Kuyruklu insan iddiası doğru mu?

Tarih: 06.09.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Evrime inanmıyorum. Ama kuyruklu insanın dünyaya gelmesi aklıma vesveseler getiriyor. Bu konuda araştırmalar yaptım. Sizin sitenizdeki Âdem Tatlı’nın yazısını da okudum. Pr. Arif Sarsılmaz bu konuda şöyle yazı yazmış:
"Kuyruklu insan olarak takdim edilen fotoğrafların bazıları abartılarak hileli şekilde oynanarak imal edilmiştir. Bazılarında ise kısa bir uzantı şeklinde dışarıda kalan kuyruk sokumu kemiği (os coccyx) bir anomali olarak vardır. Embriyonik gelişme esnasında omurga teşkil edilirken bazı somitlerin sclerotom ve myotomlarının ayrılmasında küçük mutasyonlara bağlı arızalar görülür".
- Şimdi ben düşündüm düşündüm, içimden bir taraftan Allah’ın varlığına birçok delil getiriyorum, evliyaların kerametlerini düşünüyorum. Ama bu kuyruklu insan hakkında da düşündüm düşündüm ve sonunda aklımda şu sorular meydana geldi:
​1) Kuyruk nedir, içerisinde kemik mi var? Maymundan başka hayvanların kuyruklarının içerisinde ne var?
2) Maymunun kuyruğunun içerisinde ne var, kemik mi? Kuyruk kemiği uzadığı için mi maymunda kuyruk meydana geliyor?
3) Kuyruklu insan varsa, bunun kuyruğu maymunun kuyruğuna benziyor mu? Veya başka hayvanların kuyruğuna mı benziyor?
4) Kuyruklu insanın kuyruğunun içerisinde ne var? Kuyruk kemiği büyüdüğü için mi kuyruk oluşmuş? Veya gerçek bir kuyruk mu?
5) kuyruklu insanın oluşumunda DNA’daki harfler mutasyon geçirmesi yüzünden mi?
6) İnternete kuyruklu insan diye yazdığınızda "Kuyruklu insan görüntüsü şoke etti" diye Türkçe videolar çıkıyor. Ve videoda da uzun kuyruk var. Arif Sarsılmaz’ın dediği gibi küçük uzantı değil. Gerçi videoyu izlemedim. Ama youtubda yazmayın internete yazın kuyruklu insan diye!
7) İnsanın maymundan ortak atadan gelip kuyruğunun körelmişliğine delil olamaz. Bunu kalbime sindirmek için... Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu uzun soruyu şu şekilde özetleyebiliriz:

Soru: Kuyruklu insanın dünyaya gelmesi aklıma vesveseler getiriyor. Bu konuda araştırmalar yaptım. İnternete bu konuda kafa karıştırıcı pek çok şey var. Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap:

Soru sahibinin burada kuyruklu insanın varlığı konusunda kafasını karıştıran, biyolojik gelişmelerin nasıl meydana getirildiğini bilememesinden kaynaklanmaktadır.

Önce şunun iyi bilinmesi gerekir ki, hiçbir hadise ve hatta hiçbir atom gelişigüzel ve başıboş hareket edemez. Bunu artık günümüzdeki teknik olaylardan daha iyi anlıyoruz. Mesela, siz bir halı dokumak istiyorsunuz. Önce bunun programını bilgisayara yüklüyorsunuz. Sonra dokuma sistemini kurup bilgisayara bağlıyorsunuz. Sistemi çalıştırdığınız zaman makinelerde bilgisayardaki programa göre halı dokunur. Siz hangi şekil ve desenleri programlamışsanız onlar dokunur. Bu dokuma işinde hiçbir gelişigüzellik ve karışıklık olmaz.

Şimdi bu halı konusunda bir değerlendirme yapalım:

- Halı neyden dokunuyor?
- İpliklerden.
- İplikler neyden meydana geliyor?
- Moleküllerden?
- Moleküller neyden meydana geliyor?
- Atomlardan.

Zaten bütün maddi varlıkların meydana gelmesinde kullanılan temel maddeler atomlardır.

İşte bu atomlar gelişigüzel değil, bizim bilgisayara yüklediğimiz program çerçevesinde şekillenmektedir. Bu program dışında bazı atomlar devreye girecek olsa, onlar programı işlemez hale getirecektir.

Biz o program dışı devreye giren atomlara veya karakterlere virüs diyoruz. Yani, program harici virüs devreye girerse o programı bozar ve işlemez hale getirir. Halının bilgisayardaki programı, onun kader defteridir denebilir. Yani, halı o programa göre dokunmaktadır.

İşte kainatta canlılar aleminde, yani bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda meydana gelen olaylar ve o bu varlıkların yaratılması bu bilgisayar programının çalışma sistemi gibi işlemektedir. Mesela, bir incir çekirdeğinde, incir ağacının bütün özellikleri planlanmış ve programlanmıştır. Ne bir atom o programın dışına çıkar ve ne de noksan olur. Meyvenin şeklinden yapraklardaki tüy şekillerine ve yaprağın kokusuna varıncaya kadar her şeyi Allah o incir çekirdeğinde şifrelemiş ve programlamıştır.

Allah’ın sonsuz ilmi, iradesi ve kudretiyle incir ağacı, onun yaprak ve çiçekleri atomlarla, o çekirdekteki programa göre dokunmaktadır.

İncir çekirdeği neyse, tavuk yumurtası da odur. Döllenmiş, yani zigot halindeki insan yumurtası da odur. O yumurtaların içerisinde incir çekirdeğinde olduğu gibi o canlının genetik yapısını Allah kromozomlarındaki DNA’lara şifrelemiştir. O yumurtaya hangi civciv veya kuşun genetik yapısı şifrelenip planlanmışsa atomlarla onlar dokunur.

İnsanın zigot haldeki o tek hücresindeki kromozomların DNA’larına hangi genetik yapı şifrelenmişse, o şifrelere göre, ne bir organ fazla ve ne de bir organ noksan olmamak kaydıyla, Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudretiyle o insan yaratılır.

Gerek insanın ve gerekse diğer canlıların genetik yapısını şekillendiren kromozomlar üzerindeki DNA’ların bazı bölgelerinde meydana gelebilecek bir hasar veya bozulma, bozulan genler hangi karakterleri şifreliyorsa, o karakterler ve organlar arızalı olur. Bu bazen bir organ fazlalığına yol açtığı gibi noksanlığına da yol açar. Mesela 5 ayaklı veya 3 ayaklı buzağı doğması gibi.

Ne insanda ve ne diğer canlılarda hiçbir organ fazla ve lüzumsuz değildir. Her birinin pek çok vazifesi vardır. Bazılarının görevi bilinmiyorsa, bu henüz bizim onların vazifelerini tespit edemediğimizi gösterir.

İnsanda kuyruk değil, kuyruk sokumu vardır. Bu yapı insanın bağdaş kurarak rahat oturabilmesi içindir. Bu yapı için şifrelenmiş genler bazen zarar görmüş veya dumura uğramış olabilir. O zaman kuyruk sokumu anormal bir yapı olarak normalden uzun olabilir. Bunun hayvanlardaki kuyruk yapısıyla bir ilişkisi yoktur.

Hem insanda sadece kuyruk kısmında değil, diğer azalarda da pek çok anormallikler olabilir. Mesela, gözleri teşekkül etmemiş olabilir. Elleri ve ayakları meydana gelmemiş olabilir. Bu anormallikler, temas etmeye çalıştığımız gibi, genetik yapıdaki bir takım arızlardan dolayı meydana gelebilmektedir.

Günümüzde insan nasıl bir hücreden en mükemmel şekilde yaratılıyorsa, ilk insan Hz. Âdem babamız da tıpkı bizim gibi en güzel surette yaratılmıştır.

Buna en büyük delil senin dedendir. Deden nasıl insan olarak mükemmel ise onun dedesi de öyledir. Onların dedeleri ve en nihayet hepsinin dedesi Âdem babamız da öyle en mükemmel şekilde, Kur'an’ın ifadesi ile ahsen-i takvimde yaratılmıştır.

Vesvese ve endişeye hiç gerek yoktur. Müsterih olunuz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun