Kur'anda tarikat var mı?

Tarih: 26.06.2020 - 14:22 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

وَاَنْ لَوِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّر۪يقَةِ َلاَسْقَيْنَاهُمْ مَٓاءً غَدَقًا 

“Eğer tarikat üzere olsalar (dosdoğru yolda olsalar), onlara bolca yağmur yağdırırız.'' (Cin, 72/16)

Tarik, “yol” demektir. Tarikat ise, kavram olarak “tasavvuftaki ekollere verilen isimdir.” Nasıl ki fıkıh ilminde Hanefi, Şafii gibi mezhepler vardır, bu mezhepler temel meselelerde müşterek olmakla beraber, ayrıntılarda birbirinden farklıdırlar. Onun gibi tasavvuf yolunda da Nakşibendi, Kadiri gibi tarikatlar vardır. Bunlar nefsin terbiyesi, kalbin tasfiyesi gibi ana konularda beraber olmakla beraber bunların nasıl yapılacağında farklı metotlara sahiptir.

Üstteki ayette tarikat üzere olmaktan bahsedilmektedir. Bu mana, ıstılah anlamıyla değil kelime anlamıyla değerlendirilmiştir. Allah bu ayette, insanların doğru yolda gitmeleri durumunda, bolca rahmete nail kılınacaklarını bildirmektedir.

Hz. Peygamberin (asm) gittiği yola “tarikat-ı Muhammediye” adı da verilir. Mesela, her namazın ardından otuz üçer defa Subhânallah, Elhamdülillah, Allâhü Ekber demek, Onun bize bildirdiği zikirlerdendir. (Buhârî, Ezân 155, Daavât 18; Müslim, Mesâcid 142. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitir 24)

Peygamberin (asm) yoluna tarikat denilmesi günümüzde zihinlere gelen manasıyla değildir, Onun yolu dinin bizatihi kendisidir. Çünkü O, dinin kaynağı idi, “yaşayan bir Kur'andı.” Onun asr-ı saadetinden sonraki dönemde ve günümüzde ortaya çıkan tarikatlar ise, o tarikatın kurucusunun tasavvufî yönüyle dini algılama ve yorumlamasından ibarettir.

Hz. Peygamber (asm) Veda haccında bize iki şey bıraktığını bildirmiştir: Allah'ın kitabı olan Kur’an ve kendi sünneti. (Hâkim, Müstedrek, I, 93) Dolayısıyla her bir Müslüman -tabir yerindeyse- “tarikat-ı Muhammediyeye” uymakla mükelleftir. Ama Nakşi veya Kadiri gibi bir tarikata bağlılık bir tercih meselesidir. Zaten bütün hak tarikatlar kendi müntesiplerini Peygambere ve Allaha ulaştırmak için ortaya çıkmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun