Hz. Peygamberin beşeri yönü nasıldır?

Tarih: 15.06.2020 - 14:07 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamberin, birbirinden farklılık arz eden iki yönü vardır:

1. Beşerî yönü,
2. Risalet yönü.

Hz. Peygamber (asm) beşeriyet yönüyle bizim gibi bir insandır. O da yer, içer, sıcaktan soğuktan etkilenir. Yarın ne olacak, ilerde neler meydana gelecek, bilemez. Nitekim bir düğün esnasında cariyelerin “İçimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber var” şeklinde şiir okumalarına Hz. Peygamber müdahale etmiş, öyle dememelerini istemiştir. (Buhârî, Meğazî, 12; Tirmizî, Nikâh, 6)

Şu ayeti bu bağlamda değerlendirebiliriz:

وَمَٓا اَدْر۪ى مَايُفْعَلُ ب۪ى وَلاَ بِكُمْ  “Bana ve size ne yapılacağını bilmem.” (Ahkaf, 46/9)

O, bir insan olması hasebiyle ilerde kimin başına ne geleceğini, kimin nelerle karşılaşacağını bilemez. Ama risalet yönüyle Allah'tan gelen özel bilgiye muhataptır, Onun bildirdiği ölçüde bilgiye sahip olur.

Elhasıl: Bunlar gibi ayetlere dayanarak Hz. Peygamberin (asm) gaybtan haber vermesini redde çalışmak, sağlıklı bir istidlal değildir. Evet, O gaybı bilmezdi, ama bildirildiği ölçüde gayptan haber alırdı! “Peygamber, gaybî olan her şeyi bilir.” demek bir ifrat olduğu gibi, üstteki ayeti delil getirerek “Peygamber gaybtan bir şey bilmez.” demek de tefrittir.

Öte yandan bazı tarikat mensuplarının “Benim şeyhim her şeyi bilir, gaybı da bilir.” demeleri tam bir cehalettir. Peygamber (asm) bile bildirilmedikçe gaybı bilmezken, şeyhi âdeta Onun önüne geçirmek dinin dengelerini altüst etmek anlamına gelir.

Her şeyi bilen ancak Allah'tır. Beşerin bilgisi, Kur'anın bildirdiği şu çerçevededir:

وَمَٓا اُوت۪يتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَل۪يلاً  “Size ilimden çok az şey verildi.” (İsra, 17/85)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun