Keramet nedir?

Tarih: 24.06.2020 - 11:02 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى اْلاٰخِرَةِۜ  

“Hem dünya hayatında, hem de ahirette onlara müjde vardır.” (Yunus, 10/62-64)

Ayet, velilerin durumunu anlatan ayetten bir parça olup; onların dünya ve ahirette nail olacakları özel ikramları ifade eder.

Peygamberler için mucize olduğu gibi, veliler için de keramet vardır. Fevkalade bir durum peygamberden meydana gelirse mucize, veli bir zattan meydana gelirse keramet olarak isimlendirilir. Akaid kitaplarımızda “Evliyanın kerameti haktır.” denilir. (Taftezanî, Şerhu'l-Akaid, s. 77)

Hz. İbrahim ateşe atıldığı halde yanmamıştır, çünkü Allah “Ey ateş! İbrahim'e soğuk ve selametli ol.” demiştir. (bk. Enbiya, 21/68-70) Bir Allah dostu da benzeri bir hali yaşayabilir, bu da onun kerameti olur.

Mucizede olduğu gibi, kerameti de yaratan Allah’tır. Yoksa veli zat kendi kendine dilediği gibi keramet gösteremez. 

Kur'an-ı Kerim Hz. Meryem’in meleklerle konuşmasını nazara verir. Gelen melek gaybtan bir haber olarak çocuğunun olacağını müjdelemiştir. (bk. Âl-i İmran 3/45; Meryem 19/17-19) Ayrıca kendisine özel rızık gönderilmesini anlatır. Tefsirlerde nazara verildiği üzere yazda kış, kışta yaz meyveleri gibi bir çeşitlilik de söz konusudur. (Taberî, Camiu'l-Beyan an Te'vili'l-Kur'ân, III, 244; Zemahşerî, Keşşaf, I, 358; Merâğî, Tefsîru’l-Merâğî, III, 145)

Hz. Zekeriya her ne zaman onun bulunduğu odacığa girse, bu hayret verici durumu görür. Ona sorar: Ey Meryem, bunlar nereden geliyor? O da şöyle cevap verir: “Allah katından. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.” (bk. Âl-i İmran, 3/37)

Hz. Musa'nın annesine vahyedilmesini de bu bağlamda hatırlayabiliriz. Bu vahiy, ilham anlamında değerlendirilmektedir. Yüce Allah, “Acaba çocuğuma bir zarar verirler mi?” diye ciddi endişe duyan bir peygamber annesini hem yönlendirerek, hem de oğlunun geleceğiyle alakalı müjdeler vererek gönlünü hoş etmiş, kalbini rahatlatmıştır. (bk. Kasas, 28/7)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun