Levlake hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 11.06.2020 - 13:28 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir hadis-i kudsîde yüce Allah Peygamber Efendimize (asm) hitaben şöyle buyurur:

“Sen olmasaydın, sen olmasaydın, ben felekleri (âlemleri) yaratmazdım.” [Aclûnî, II, 164. Hâkim, Ebu Abdullah, (en-Nisâbûrî), Müstedrek, Mektebu Matbûâti’l- İslâmiyye, Beyrût, II, 615]

Bu rivayet özellikle tasavvuf ehli arasında hayli meşhurdur. Günümüzde pek çok Müslüman ise, rivayetin zayıf olmasından hareketle bunu reddetmeye meyyaldir.

Aclûni, ilgili rivayeti şöyle değerlendirir:

Bunu bir kaynakta bulamadım, ama manası sahihtir.  وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ “Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 21/107)  ayeti de bunu teyid eder. (Aclûnî, II, 164)

Varlık âleminde bir takım mertebeler olduğunu görürüz. Bunları bir piramidin tabanından üstüne doğru gittikçe daralan ve daraldıkça kalitesi yükselen varlıklar olarak görebiliriz. Bu piramidin en alt kısmında cansızlar yer alır. Sonra sırasıyla bitkiler, hayvanlar, insanlar gelir.

İnsanlar ise kendi içinde kâfir ve mümin gibi gruplara ayrılır. Müminler de kendi içinde salih olanlar ve salih olmayanlar şeklinde tasnif edilebilir. Salihler içinde peygamberler de vardır.

Peygamberlerden beş tanesi “beş büyükler” olarak dikkat çeker. Bunlara “ulu’l-azm peygamberler” denir. Bunlar, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’dir (aleyhimü’s-selam). (bk. Şûra, 42/13; Ahzab,  33/7; Ahkaf,  46/35.) Bu beş içinde bir tanesi daha üst düzeydir ve özenle seçilmiştir.

İşte Hz. Peygamber (asm) onların en büyüğüdür. Bir adının Mustafa olması, Onun seçilmiş olmasıyla alakalıdır. Tabir yerindeyse Hz. Muhammed (asm) varlık piramidinin zirve şahsiyetidir.

Konumuz olan rivayeti bu şeçilmişliğin bir unvanı ve zirve şahsiyet olmanın bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun