''Muhabbetullahı (İlâhî aşk)'' izah eder misiniz?

Tarih: 27.06.2020 - 14:35 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 اِنَّ رَبّ۪ى رَح۪يمٌ وَدُودٌ  

“Şüphesiz Rabbim Rahîm - Vedud’dur.” (Hûd, 11/90)

Muhabbetullah, Allahı sevmek anlamına gelir.

Üstteki ayet, Hz. Şuayb'ın kavmine Allahı anlatması olayında geçer. Yani Allah son derece merhamet ve son derece muhabbet sahibidir.

Onun isimlerinden biri Vedud’tur. Vedud, mahlûkatını seven, onlar tarafından da sevilen demektir. Allahı bilen elbette Onu sevecektir. Çünkü bütün nimetler O’ndandır. O, her türlü cemâl ve kemâlin sahibidir.

Allahın âlemi yaratması muhabbettendir, yani-tabir yerindeyse- sevmiş yaratmıştır. “Gizli bir hazine idim. Bilinmeye muhabbet ettim, mahlûkatı yarattım.” kudsî hadisi bize bu manayı anlatır. (Aclûnî, Keşfu'l-Hafa, II, 132)

Aşk, şiddetli sevgidir. Aynı kökten türetilen sarmaşık, bağlı olduğu ağacı sarıp sarmaladığı gibi, aşk da aşıkı öylece sarıp sarmalar.

Aşk, aşk-ı mecazî ve aşk-ı hakiki olarak ikiye ayrılır. Mecnunun Leylayı sevmesi türünden durumlar beşerî bir aşktır. Mecnunu da Leylayı da ve bütün âlemi de yaratan zâtı sevmek ise hakiki ve ilahi aşktır.

Unutmamak gerekir: Şehvet ayrı, aşk ayrıdır. Yunus Emre “Aşk mezhebi dindir bana.” der. Kendisinin “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.” ifadesi ise muhteşem bir derinliğe sahiptir.

Hz. Peygamber (asm) bir hadislerinde en efdal amellerden birinin “El-hubbu lillah” yani “Allah için sevmek” olduğunu bildirir. (Ebu Davud, Sünnet, 2)

Bu hadis bize başkalarını sevmede bir ölçü verir. Yani masivayı (Allah'ın dışında olan her şeyi) zatları için sevmek, muhabbette onları Allah'a şerik kılmaktır, ama Allah için sevdiğimizde bir sıkıntı kalmamaktadır. O zaman bu sevdiklerimiz değil muhabbetullaha gölge olmak, bilakis vesile olacaklardır. Mesela, baharı Allah'ın sanatı olarak sevmek Onun muhabbetine kuvvetli bir vesiledir. Nimetleri Ondan birer hediye telakki ederek sevmek, muhabbetullahı devamlı besleyen bir durumdur…

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun