''Allah, mevcud-ı meçhuldür'' ifadesi ne demektir?

Tarih: 09.06.2020 - 10:24 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

لاَتُدْرِكُهُ اْلاَبْصَارُۘ وَهُوَ يُدْرِكُ اْلاَبْصَارَۚ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ “Gözler O’nu idrak edemez. O ise gözleri idrak eder. O, Latîf-i Habîr’dir.” (En'am, 6/103)

Allah, mevcud-ı meçhuldür. Varlığı gayet açık olmakla beraber, mahiyetiyle bilinmezdir. O, ruhumuzda faal olan ruh misali âlemde her an tasarruftadır. Ama nedense bazıları ruhu inkâr ettikleri gibi, âlemi yaratan ve yöneten yüce Yaratıcıyı da inkâr etmektedir. Hâlbuki -her ne kadar görülmese de- kablodaki cereyan misali Onun varlığı görülen eşyadan daha zahir ve daha aşikârdır.

Bilme iştiyakının insanı daima düşünmeye yönelttiği konulardan birincisi, Allah’ın varlığı meselesidir. (M. Şemseddin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, İnsan Yay. 1994, s. 31) İnsanlığın en büyük ihtilafı, Allah inancı etrafında cereyan eder. Ateist, materyalist, pozitivist düşünce mensupları doğrudan Allah’ı inkâr ederler. Yaratılmamış, fakat her şeyi yaratan yüce bir kudreti kabul etmek dar zihinlerine sığmadığından, ezeli bir âlem anlayışını ileri sürerler. Bunu yaparken, Allah’a vermekte zorlandıkları “ezeliyet” sıfatını her zerreye verdiklerini nedense göz ardı ederler. İnançtan kaçarken yine bir inancı kabulden kurtulamazlar. (Günaltay, age. s. 36) Hiçbir dini kabul etmezken, “dinsizlik dini” mensupları haline gelirler.

Âlemi yaratan, sonsuz kudrete sahip müteal (aşkın) bir varlık inancı yaygın olmakla beraber, insanların Allah’ı tanımaları farklı farklı olmuştur. Bu noktada, Kur’an’ın üç ayrı yerde bildirdiği şu hüküm kendini gösterir:

 وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه۪ٓ “Onlar Allah’ı hakkıyla tanıyamadılar.” (En'am, 6/91; Hac, 22/74 ve Zümer, 39/67)

Melek ve cin gibi görülmeyen ruhanilere tapanlar; müstebid liderleri tanrı kabul edenler; Hz. İsa gibi bir büyük peygamberi ilah yerine koyanlar; aslında hizmetimize verilen inek gibi bir hayvanı kutsayanlar… elbette ve elbette Allah’ı tanıyamamışlar, o yolda bir mesafe kat edememişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun