Allah nerede?

Tarih: 09.06.2020 - 10:27 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanların zihnine zaman zaman böyle bir soru gelebilir. Her şeyden evvel bilmek gerekir ki, “bu mekânla ilgili bir sorudur. Allah vardı, ama mekân yoktu!” İnsan, belli bir zaman ve belli bir mekân içindedir. Allah ise zamanın ve mekânın yaratıcısıdır.

Allah’ı kendimize kıyas etmek, yanlış bir değerlendirme olur. Zaman ve mekânla kayıtlı olan insanın, zamanı ve mekânı yaratanı hakkıyla idrak edebilmesi düşünülemez.

Bununla beraber Allah Kur'an-ı Kerim'de bu derin meseleyi bizlerin idrakine sunmaktadır. Mesela şöyle bildirir:

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْۜ  “Nerede olsanız, O sizinle beraberdir.” (Hadid, 57/4)

Bu beraberlik, Allah'ın zatı itibarıyla değil, isim ve sıfatları itibarıyladır. Yani Allah rahmetiyle, ilmiyle, kudretiyle… bize ve her şeye yakındır. Bu yakınlığı yüz trilyon hücremizdeki ilahi icraat ile hissedebiliriz. Bu hücrelerin her birinde her an binlerce faaliyet olmakla beraber, insan bunların hiç birinde gerçek fail değildir.

Bir başka ayet ise bize bu konuda şöyle der:

ءَاَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَٓاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ اْلاَرْضَ “Semada olanın sizi yere geçirmesinden güvende mi oldunuz?” (Mülk, 67/16)

“Semada olan”dan murat; 

- Âlemin tedbiriyle görevli meleklerdir.

- Veya “emri semada olan”, “hükmü semada olan” takdiriyle Allah Teala'dır.

- Veya bu ifade Arapların zannına göre gelmiştir. Çünkü onlar “Allah, semadadır.” diyorlardı. (Beydâvî, II, 511)

Bu açıklamaya göre semada olandan murat Allah da olabilir. Ama bu Ona mekân isnat etmek anlamında olmayıp, Onun ulviyetini ve yüceliğini anlatır. Çünkü sema kelimesi “insanın üzerinde olan her şeyi” içine alır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun