Kur'an’da neden Hz. Meryem dışında kadın ismi geçmemektedir?

Tarih: 05.03.2014 - 15:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir de Allah (c.c) Hz. Âdem (a.s)'e "sen ve eşin" diye buyuruyor. Havva annemizle konuşmuyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an’da Hz. Meryem’in isminin zikredilmesi, Hz. İsa’nın bekar annesi olması ve harika bir kudret tecellisine mazhar olduğu sebebiyledir.

- Başka kadınların isimlerinin zikredilmemesi ise, kadınlara karşı saygı gösterilmesinin gereğine yönelik bir derstir. Kur’an’ın nazarında kadınlar, her açıdan tesettüre layık bir yapıdadır. Onların bedenleri bir avret (na mahremlerin bakmaması gereken bir nezahet ve nezaket timsali) olarak değerlendirilmesi, onların isimleri için de söz konusu edilmiştir.

Aşağıda mealleri verilen ayetlerde iki kadının (Hz. Şuayb’ın iki kızının) isimlerinin de verilmemesi bu nezaketin bir yansımasıdır.

“(Musa) Medyen’in su kuyularına varınca orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü…” 

“Az sonra o iki kızdan biri utangaç bir tavırla yürüyerek çıkageldi…” (Kasas, 28/23, 25)

“Mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar (köleler), erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri veya henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklar dışında kimseye göstermesinler. Saklı zinetlerine dikkat çekmek için, ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah’a tövbe ediniz ki felaha eresiniz!” (Nur, 24/31)

mealindeki ayette de kadınların ayak sesleri bile saygın bir yere konulmuş ve namahremlerin işitmemesinin gereğine işaret edilmiştir.

- Kur’an’da Hz. Âdem’e “sn ve eşin” denilmesi, Kur’an’ın aile yapısına getirdiği formüle uygundur.

“Kocalar, eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi, Allah’ın bazı insanlara bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi malî yükümlülükleridir...” (Nisa, 4/34)

mealindeki ayette aile reisinin erkek olduğuna -gerekçeli olarak- ifade edilmiştir.

Kaldı ki, prensip olarak insanlık camiasının varlık sahnesine çıktığı günden beri, erkekler evin reisi olmuş ve aile geçimini temin etmek ve onları her türlü tehlikeye karşı korumakla yükümlü tutulmuşlardır.

Bu perspektiften bakıldığı zaman, Kur’an’ın “sen ve eşin” manasındaki ifadesi, kendi içinde ve tarihi sosyal realite bakımından son derece tutarlıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun