Kuran'da Mısır'a "on bela" verildiği anlatılır mı?

Tarih: 05.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eğer anlatılırsa, bu belalalar nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an’da bunlar açık olarak beş tanedir. Bunlar şu ayetlerde söz konusudur:

“Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (Araf, 7/133).

- İsra suresinin 101. ayeti ile Neml suresinin 12. ayetinde, Hz. Musa’nın birer mucizesi olarak (ilgili hususların isimleri verilmeden) “dokuz ayet / mucize” olarak ifade edilmiştir.

Müfessirler, buradaki "dokuz âyet"in Hz. Musa'nın elinde gerçekleştirilen dokuz mucize veya Tavrat'ın dokuz ayeti yani dokuz buyruğu, hükmü, anlamına gelebileceğini belirtmişlerdir.

Birinci yoruma göre dokuz mucize şunlardır:

Yılana dönüşen asa, ışık saçan el, çekirge, ekin böceği, kurbağa, kan, taştan su fışkırması, denizin yarılması ve Tur dağının İsrâiloğullarını korkutması mucizeleridir. (Bu mucizeler için bk, A'râf 7/108,133; Tâhâ 20/17-23)

Bazı âlimler ise, bu dokuz mucizeyi şöyle sıralamışlardır:

Hz. Musa’nın parlak eli, büyüleyici asası, kıtlık, meyvelerin azalması, (ve yukarıdaki ayette sayılan); tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan.(bk. İbn Kesir, 17/101. ayetin tefsiri).

Bundan anlaşılıyor ki, söz konusu “belalar” (doğrusu mucizeler), dokuz tanedir

İkinci yorum şöyle bir rivayete dayanmaktadır:

İki Yahudi Hz. Peygamber'e (asm) gelerek buradaki "dokuz âyet"le ne kastedildiğini sormuşlar, o da bunların şu dokuz dinî ve ahlakî buyruktan ibaret olduğunu belirtmiştir:
"Allah'a ortak koşmayın,
- Haksız yere adam öldürmeyin,
- Zina etmeyin,
- Faiz yemeyin,
- Sihir yapmayın,
- Suçsuz insanı öldürmesi için zalim yöneticiye teslim etmeyin,
- Savurganlık yapmayın,
- Namuslu kadınlara iftira atmayın,
- Savaştan kaçmayın."
(bk. Tirmizî, İstizân, 33; Taberî, XV, 172; Zemahşerî, II, 377)

Muhammed Hamidullah bu dokuz ayetin, Tevrat'taki "on emir"den, cumartesi yasağı dışındaki hükümler olduğunu belirtir. (Le Saint Coran, s. 292; krş. a.e., s. 281)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun