Kur'an'da Mısır'a "on bela" verildiği anlatılır mı? Eğer anlatılırsa, bu belalalar nelerdir?

Tarih: 05.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an’da bunlar açık olarak beş tanedir. Bunlar şu ayetlerde söz konusudur:

“Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular”(Araf, 7/133).

- İsra suresinin 101. ayeti ile, Neml suresinin 12. ayetinde, Hz. Musa’nın birer mucizesi olarak (ilgili hususların isimleri verilmeden) “dokuz ayet/mucize” olarak ifade edilmiştir.

Müfessirler, buradaki "dokuz âyet"in Hz. Musa'nın elinde gerçekleştirilen dokuz mucize veya Tavrat'ın dokuz âyeti yani dokuz buyruğu, hükmü, anlamına gelebileceğini belirtmişlerdir.

Birinci yoruma göre dokuz mucize şunlardır: Yılana dönüşen âsa, ışık saçan el, çekirge, ekin böceği, kurbağa, kan, taştan su fışkırması, denizin yarılması ve Tur dağının İsrâiloğulları'nı korkutması mucizeleridir. (Bu mucizeler için bk, A'râf 7/108,133; Tâhâ 20/17-23)

Bazı Alimler ise, bu dokuz mucizeyi şöyle sıralamışlardır: Hz. Musa’nın parlak eli, büyüleyici Asası, kıtlık, meyvelerin azalması, (ve yukarıdaki ayette sayılan); tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan.(bk. İbn Kesir, 17/101. ayetin tefsiri).

Bundan anlaşılıyor ki, söz konusu “belalar” (doğrusu, mucizeler), dokuz tanedir

İkinci yorum şöyle bir rivayete dayanmaktadır: İki Yahudi Hz. Peygamber'e gelerek buradaki "dokuz âyet"le ne kastedildiğini sormuşlar, o da bunların şu dokuz dinî ve ahlâkî buyruktan ibaret olduğunu belirtmiştir:
"Allah'a ortak koşmayın,
haksız yere adam öldürmeyin,
zina etmeyin,
faiz yemeyin,
sihir yapmayın,
suçsuz insanı öldürmesi için zalim yöneticiye teslim etmeyin,
savurganlık yapmayın,
namuslu kadınlara iftira atmayın,
savaştan kaçmayın."
(bk. Tirmizî, İstizân, 33; Taberî, XV, 172; Zemahşerî, II, 377)

Muhammed Hamidullah bu dokuz âyetin, Tevrat'taki "on emir"den, cumartesi yasağı dışındaki hükümler olduğunu belirtir. (Le Saint Coran, s. 292; krş. a.e., s. 281)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun