İnsanlar topluca günah işlediklerinde salgın bir bela verilir, sözü hadis mi?

Tarih: 14.12.2020 - 10:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aşağıdaki rivayet, hadis kaynaklarında geçer mi?
"Yüce Allah İnsanlar topluca günah işlediklerinde, öğüt alıp tövbe etsinler diye onlara salgın bir bela gönderir. Emr-i bi'l-maruf ile Nehy-i ani'l-münker (iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ilkesini terk ettiklerinde, onları evlerinden dışarı çıkamayacakları duruma düşürür. Allah'ı anmayı unuttuklarında ise, dünyadan lezzet almasınlar diye ölüm korkusunu onların arasında yaygınlaştırır..." (el-Kâfi, C.4, s. 145)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçen bilgiyi, hadis kaynaklarında bulamadık.

Salgın hastalıklar, rivayetlerde daha çok "taun" olarak ifade edilir. Bu nedenle rivayetlerde geçen "taun" ifadesini genel anlamda bütün salgın hastalıklar için değerlendirmek mümkündür.

Bazı müfessirler, Kur'an’da (Araf 7/130-135) Hz. Musa’ya inanmayan Firavun ve Mısırlıların üzerine gönderildiği bildirilen tûfan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gibi musibetler için kullanılan “ricz” kelimesini "tâun" olarak açıklamıştır. (bk. Taberî, ilgili ayetin tefsiri)

Hz. Peygamber (asm), taun hastalığını önceki milletlerden bir gruba ve İsrailoğullarına ceza olarak (ricz) gönderilen bir hastalık olduğunu belirtmiş, bir yerde veba çıktığını duyanların oraya gitmemelerini, bulundukları beldede ortaya çıktığı takdirde oradan ayrılmamalarını söylemiştir. (bk. Buhari, Tıb, 30; Müslim, Selâm, 92-100; Müsned, I, 173, 176-177, 182; V, 202, 213)

Bir rivayete göre Resul-i Ekrem (asm);

Kur'an’da kıssaları anlatılan bazı peygamberlerin ümmetleri gibi toptan helak yerine kendi ümmetinin Allah yolunda savaşarak yaralanma (ta‘n) ve taunla ölümünü dilemiş; taunun Allah’ın bazı kimseleri cezalandırdığı bir çeşit azap, müminler için bir rahmet olduğunu söylemiş, ona yakalanan bir kişinin sabredip ecrini Allah’tan bekleyerek bulunduğu yerde kalması, bunun Allah’ın takdiri olduğuna ve başına Allah’ın yazdıklarının dışında hiçbir şeyin gelmeyeceğine inanması durumunda kendisine, şehit sevabı verileceğini belirtmiştir. (bk. Buhari, Tıb, 30, 31, Cihad, 30; Müslim, İmare, 166)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun