Kur'an okumanın her harfine en az kaç sevap veriliyor?

Tarih: 12.01.2014 - 12:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz de sallallahü aleyhi ve sellem hadis-i şerifte;
“Kur'an-ı Kerimi tecvide uygun olarak okuyana şehit sevabı verilir.” ve 
“Kur'an-ı Kerimi tecvid bilgilerine uyarak okuyunca, her harfine yirmi sevap verilir. Tecvide uymazsa on sevap verilir.” buyurdu.
- Bu hadisler ne kadar doğrudur, kaynakları ve sıhhati nedir, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki şekliyle bir hadis rivayetine rastlayamadık.

Bu konu, kaynaklarda genellikle

“...Kur’ân’ı tertîl ile oku.” (Müzzemmil, 73/4)

mealindeki ayetin ifadesi çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Rahmeti sonsuz olna yüce rabbimiz, insanlara verdiği sayısız nimetler yanında, ayrıca yaptıkları iyi işlere de kat kat sevap ve mükâfat vermektedir. Kötülükler bir katıyla karşılık gördüğü halde, iyiliklerin karşılığı on, yüz, yedi yüz veya daha fazla katını bulabilmektedir. Nitekim;

“Kim Allah’a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona on misli verilir; kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür ve hiç kimseye haksızlık edilmez.” (En’âm, 6/160)

mealindeki ayet, bu gerçeği ifade etmektedir.

Şüphesiz ki işlerin en hayırlısı ve değerlisi, Allah’ın Kelâm sıfatından gelen Kur’ân-ı Kerim’in okunup anlaşılması ve yaşanmasıdır. Onun her bir cümlesi, kelimesi, hattâ harfi Allah katında ayrı bir kıymet ifade eder ve karşılığı en üst seviyeden verilecektir.

Kur’an’ın Her Harfine En Az On Sevap

Konuyla ilgili bir hadis meali şöyledir:

“Kur’ân-ı Kerim’den tek bir harf okuyana bile sevap vardır. Her hasene on misliyle değerlendirilir. Ben 'Elif Lâm Mîm' bir harf demiyorum. Aksine 'Elif' bir harf, 'Lâm' bir harf, 'Mîm' de bir harftir.” (Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân, 16)

Zorlanarak okuyana daha çok sevap

Kur'ân, ilâhi bir hazinedir. O, her yönüyle bir hayır deryasıdır. Şânına yaraşır bir şekilde okunduğunda, meleklere denk bir makama ulaşılır. Tam manâsıyla eda edilemediği, okunmasında veyahut da öğrenilmesinde zorlanıldığında ise verilen derece iki katıdır. Özellikle yeni başlayanlar veya belli bir yaştan sonra okumaya başlayıp zorlananlar için Allah Resûlü'nün bu husustaki müjdesi şöyledir:

"Kur'ân-ı Kerim'i maharetle okuyan bir insan, Kirâmen Kâtibin melekleri seviyesinde olur. Onu o seviyede beceremeyen, fakat halis bir niyet ile okumağa çalışan, okurken de kem küm edip dili dolaşan ve Kur'ân'ı okumak ona zor geldiği halde okuyan insana da iki sevap vardır." (Buharî, Tevnid, 52; Müslim, Müsafirûn, 244)

Yüce Yaratıcı'nın rahmet vesilesi olarak gönderdiği İlâhî Kelâm, okumamız ve anlamamız gerekli olan bir konuma sahiptir. O, hem dünya hem de âhiretimiz açısından kurtuluş vesilemizdir.

Dünyada bizler için önemli bir nasihat, dertlerimize şifa, hidayet kaynağı ve rahmettir. İnsanlığın dertlerine reçete olup, onları en doğru yola iletir. Kur'ân'ın okunduğu yeri melekler ziyaret eder ve orada huzur olur. Kur'ân'ın okunup anlaşılması, Allah katında insanlara üstünlük kazandırır. Kur'ân, kabirde bir nûr olur.

Zorlanarak öğrenip okuyanın mükâfatı iki kat verilir. Okunan her harfi için, en az on sevap vardır.

Kur'ân'dan uzaklaşılınca, o, âhirette uzaklaşanlardan şikayetçi olur. Onu unutma büyük bir vebal olup, emanete sahip çıkmama anlamına gelir. Kur'ân, insana ve topluma huzur ve güven getirir. (bk. Muhittin Akgül, Kur'an Okumanın Önemi ve İnsana Kazandırdıkları)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun